Duże zmiany w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE

HomeOZEKlastry energii

Duże zmiany w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE

my-portfolio

9 lipca br., w Warszawie, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, połączone z posiedzeniem zarządu Izby. Kluczowymi decyzjami było powołanie do zarządu KIKE Agnieszki Spirydowicz, prezeski Zgorzeleckiego Klastra Energii i Grzegorza Nowaczewskiego, prezesa Virtual Power Plant oraz stworzenie wewnątrz Izby Departamentu OSDn. Zarząd KIKE podjął też jednogłośnie uchwałę o przyjęciu w poczet członków Rady Programowej Jana Sakławskiego, radcę prawnego i prokurenta Grenergy Polska.

Reprezentanci klastrów energii obecni na konferencji 365 Timing Economic Congress
Wodór w Turowie zamiast kombinatu PGE?
Krajowa Izba Klastrów Energii wspiera transformację górnictwa węgla kamiennego w kierunku magazynów energii

9 lipca br., w Warszawie, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, połączone z posiedzeniem zarządu Izby. Kluczowymi decyzjami było powołanie do zarządu KIKE Agnieszki Spirydowicz, prezeski Zgorzeleckiego Klastra Energii i Grzegorza Nowaczewskiego, prezesa Virtual Power Plant oraz stworzenie wewnątrz Izby Departamentu OSDn. Zarząd KIKE podjął też jednogłośnie uchwałę o przyjęciu w poczet członków Rady Programowej Jana Sakławskiego, radcę prawnego i prokurenta Grenergy Polska.

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE, jako organizacja reprezentująca podmioty biorące udział w tworzeniu polskiej energetyki rozproszonej, bardzo silnie angażuje się w projekty transformacji polskiego systemu elektro-energetycznego. Zarząd KIKE zdecydował o wyznaczeniu najważniejszych kierunków dla działalności Izby, na kolejne miesiące i lata.

– Krajowa Izba Klastrów Energii nie chce być promotorem takich, czy innych rozwiązań technologicznych. Naszym celem jest kompleksowe podejście do transformacji energetycznej, którą oczywiście wspieramy. Jednak, żeby to wsparcie było skuteczne i efektywne, potrzebna jest krytyczna i fachowa, a nie ideologiczna dyskusja, której celem będzie dopracowanie założonych przez Ustawodawcę koncepcji. Efektywne mogą być tylko i wyłącznie rozwiązania kompleksowe i dbające o równowagę wszystkich uczestników rynku energetyki rozproszonej, czyli podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii elektrycznejpodkreśla Sławomir Nowicki, członek zarządu KIKE

Zdaniem ekspertów KIKE, kluczowymi kwestiami dla budowy rynku energetyki rozproszonej w Polsce, obok działań na forum parlamentarnym i rządowym, są współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki i PSE, w zakresie elastyczności systemu oraz stworzenie platformy do współpracy z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich dwóch lat, wśród członków Izby, znacząco wzrosła liczba reprezentantów spółek operatorskich. Wymienić tu należy takie spółki jak Polenergia Dystrybucja, BD sp. z o.o. , ESV3 sp. z o.o., ESV Wisłosan sp. z o.o., ESV Metalchem sp. z o.o., czy ZKlaster Dystrybucja. Łącznie, OSD skupieni w Krajowej Izbie Klastrów Energii, odpowiadają za dostarczenie energii do 40 tysięcy podmiotów.

Departament OSDn w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE

Podczas zgromadzenia podjęto uchwałę o zmianie statutu i powołaniu wewnątrz Izby jednostki pomocniczej – Departamentu OSDn. Jest to związane z reprezentacją interesów silnej grupy członków Izby, jaką są prywatni operatorzy energetyczni. Zarówno zarząd Izby, jak też jej Rada Programowa, uważają, że głównie dzięki prywatnym operatorom sieciowym możliwy jest dalszy rozwój energetyki rozproszonej w Polsce. Ta decyzja podkreśla znaczenie współpracy i wspierania prywatnych podmiotów w procesie transformacji energetycznej. Na czele Departamentu OSDn stać będą dwaj członkowie zarządu KIKE – Sławomir Nowicki i Krzysztof Pubrat.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w najbliższej przyszłości będzie, organizowany przez KIKE wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą, II Kongres Energetyki Rozproszonej w Krakowie (28-30 października), będący okazją do integracji wszystkich środowisk zaangażowanych w proces transformacji energetycznej.

Warto podkreślić, że Walne Zgromadzenia Członków Izby wszystkim członkom zarządu jednogłośnie udzieliło absolutorium za ostatni rok działalności.

Aktualny skład zarządu KIKE to:

  1. Albert Gryszczuk – prezes zarządu

  2. Sławomir Nowicki – członek zarządu

  3. Daniel Raczkiewicz – członek zarządu

  4. Krzysztof Pubrat – członek zarządu

  5. Agnieszka Spirydowicz – członek zarządu

  6. Grzegorz Nowaczewski – członek zarządu

Dyrektorem Zarządzającym Izby jest Tomasz Drzał.

Dossier nowych członków zarządu Izby:

Agnieszka Spirydowicz – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej „Zklaster”. Inicjator i organizator I Międzynarodowej Konferencji Wodorowej w Zgorzelcu. Agnieszka Spirydowicz to doświadczona managerka w zakresie innowacyjnych projektów w kluczowych obszarach dla gospodarki kraju, z udokumentowaną historią pracy w branży doradztwa strategicznego. Specjalista w sektorze klastrów energii oraz rynku OZE, a także tematów z zakresu Transformacji Energetycznej oraz tzw. Sprawiedliwej Transformacji. Znana jest z pracy na poziomie lokalnym (zwłaszcza w powiecie zgorzeleckim), regionalnym, krajowym i unijnym, w tym z współpracy z samorządami (gminy, powiaty, marszałkowie), rządem i instytucjami międzynarodowymi (europejskimi). Posiada doświadczenie w pracy w koordynowanie projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i innymi. Prezes zgorzeleckiego Klastra to też specjalista w zakresie odnawialnych źródeł energii i technologii pokrewnych takich jak magazynowanie energii, bilansowanie, pomiary, elektromobilność.

Grzegorz Nowaczewski – Jest założycielem grupy firm technologicznych Virtual Power Plant, które rozwijają systemy zarządzania energią dla obiektów wielkokubaturowych i rozproszonej odnawialnych źródeł energii. Ekspert w dziedzinie informatyki, zarządzania rozproszoną infrastrukturą techniczną, cyberbezpieczeństwa i wirtualnych elektrowni.

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową zaczynał w zespole informatyki finansowej FSO Warszawa. Był pomysłodawcą i kierownikiem projektów technologicznych dla polskich telewizji. Uczestniczył w pionierskich projektach internetu rzeczy – współpracując z operatorami telekomunikacyjnymi – między innymi dla bankowości, gazownictwa, ciepłownictwa, reklamy zewnętrznej. Ekspert w dziedzinie elastyczności energetycznej, maksymalizacji autokonsumpcji energii wytwarzanej z OZE, efektywności energetycznej, obniżania kosztów bilansowania obszarowego lub kontraktów ze spółkami obrotu na dostawę zielonej energii elektrycznej.