Eksperci klastry.org.pl o umowach typu cPPA jako sposób na optymalizację zakupu energii elektrycznej

HomeEksperciSpółdzielnie energetyczne

Eksperci klastry.org.pl o umowach typu cPPA jako sposób na optymalizację zakupu energii elektrycznej

my-portfolio

Rozwój energetyki rozproszonej w Polsce nie jest możliwy bez dobrej współpracy lokalnych wytwórców z jednostkami samorządu terytorialnego, które w wymiarze krajowym stanowią najlepszą grupę odbiorców energii. Wieloletnia umowa na dostawę energii odnawialnej dla JST lub spółek komunalnych, jest istotnym warunkiem pozyskania finansowania dla każdego inwestora, prowadzącego projekty OZE - AlbertGryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Wybitni eksperci w Radzie Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE
NEKO Energia, członek Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, na spotkaniu W Rybniku
W zeszłym tygodniu przyjęte zostało pięć ustaw Ministerstwa Klimatu i Środowiska

WysokieNapiecie.pl

9.02.2021

Na początku należy wyjaśnić czym są umowy cPPA. To umowy zawierane na stosunkowo długi czas (nawet na 15-25 lat), na podstawie których wytwórca energii ze źródła odnawialnego sprzedaje energię elektryczną bezpośrednio do odbiorcy końcowego po ustalonej między stronami cenie. Dzięki temu odbiorca zyskuje zapewnienie dostaw energii po stabilnej i przewidywalnej cenie przez stosunkowo długi okres czasu, a jednocześnie uniezależnia się od cen oferowanych przez sprzedawców energii. Wytwórca z kolei ma gwarancję zbytu energii elektrycznej oraz stałych przychodów. W najbardziej podstawowym, bezpośrednim modelu cPPA powstaje zatem wyłącznie stosunek prawny między wytwórcą a odbiorcą, docelowo bez udziału spółki obrotu oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego (choć kwestia ta może wyglądać różnie w różnych wariantach cPPA). Nie ma także żadnych przeszkód, aby umowę cPPA strony zawarły zanim jeszcze wytwórca wybuduje swoje źródło OZE, co może znacznie ułatwić inwestorowi takiego źródła pozyskanie komercyjnego finansowania projektu. Perspektywa zagwarantowanego stałego przychodu przez kolejne kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat zapewnia bowiem wiarygodność w oczach banku czy instytucji finansującej.

(…)

Komentarz Prezesa Krajowej Izby Klastrów Energii – Alberta Gryszczuka:

Rozwój energetyki rozproszonej w Polsce nie jest możliwy bez dobrej współpracy lokalnych wytwórców z jednostkami samorządu terytorialnego, które w wymiarze krajowym stanowią najlepszą grupę odbiorców energii. Wieloletnia umowa na dostawę energii odnawialnej dla JST lub spółek komunalnych, jest istotnym warunkiem pozyskania finansowania dla każdego inwestora, prowadzącego projekty OZE. Jak wiemy jednak samorządy, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, zobowiązane są do organizowania przetargów na zakup energii elektrycznej. Niezależnie od możliwości zastosowania innych procedur – o czym szerzej piszą eksperci Krajowej Izby Klastrów Energii – uważamy, że potrzebne są tu zmiany legislacyjne. Aby realnie ułatwić drogę energii lokalnej (np. klastrowej) do samorządu i jego spółek, należałoby zastanowić się nad zmianami w prawie zamówień publicznych – wprowadzając korektę i włączając do zapisów formułę Klastra Energii jako nowej organizacji lokalnego rynku energii, która jest już zdefiniowana w Ustawie o OZE. Całkowicie uzasadnionym wydaje się dołączenie konstrukcji Klastrów Energii do listy wykluczeń z procedury zamówień, rozszerzając art. 4d ust. 1 PZP. Z procedury zamówień publicznych zwolnić należałoby transakcje, których przedmiotem są dostawy energii elektrycznej, jeżeli zamówienia te udzielane są przez zamawiającego będącego członkiem Klastra Energii, dla wykonawcy również będącego członkiem tego klastra. W ten sposób wsparcie, jakiego polski ustawodawca zamierza udzielić energetyce rozproszonej, może nabrać praktycznego wymiaru, a 300 obszarów samowystarczalnych energetycznie, zapowiadanych przez ministra klimatu, faktycznie zacząć działać

Więcej https://wysokienapiecie.pl/35372-umowy-typu-cppa-jako-sposob-na-optymalizacje-zakupu-energii-elektrycznej/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0