II Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie z udziałem przedstawicieli Zklastra

HomeOZEKlastry energii

II Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie z udziałem przedstawicieli Zklastra

my-portfolio

ZKlaster nie tylko ze względu na swoje położenie, ale również niewątpliwe kompetencje w zakresie transformacji energetycznej, jest idealnym ambasadorem polskich interesów na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i Niemiec - Agnieszka Spirydowicz, prezes Zgorzeleckiego klastra.

Rozwój Dolin Wodorowych wymaga ułożenia odpowiedniej strategii
IV Forum Energetyki Rozproszonej z udziałem Ministra Ireneusza Zyski
Wizytą delegacji z Estonii w zgorzeleckim klastrze

Dnia 17 maja odbyła się dyskusja o możliwościach współpracy w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej w ramach II Polsko-Niemieckim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie. Główną misją tego wydarzenia jest wspólnie kształtowanie transformacje energetyczną w Europie przez oba kraje. W stolicy Niemiec nie zabrakło też przedstawicieli środowiska klastrów energii. W Berlinie Zklaster reprezentowały Agnieszka Spirydowicz i Joanna Tokarczuk.

II Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej stanowi platformę wymiany i nawiązywania kontaktów dla przedstawicieli polityki, gospodarki i społeczeństwa działających w obu krajach na rzecz transformacji energetycznej. Ten format dialogu odbywa się co roku, naprzemiennie w Polsce i Niemczech.

Podczas tegorocznego forum omówione zostały aktualne priorytety w niemieckiej i polskiej polityce energetycznej oraz ich wkład w silniejszą Europę.

Jak przeprowadzić transformację ciepłownictwa w Polsce i Niemczech w sposób społecznie akceptowalny? Jak możemy zapewnić dekarbonizację przemysłu jako motor wzrostu? Organizatorzy, wraz z obecnymi na wydarzeniu ekspertami starali się odpowiedzieć na te pytania, przedstawiając przykłady najlepszych praktyk z obu krajów.

ZKlaster nie tylko ze względu na swoje położenie, ale również niewątpliwe kompetencje w zakresie transformacji energetycznej, jest idealnym ambasadorem polskich interesów na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i Niemiec – powiedziała Agnieszka Spirydowicz, prezes Zgorzeleckiego klastra.

Forum zostało zoganizowane przez Polsko-Niemiecką Platformę Energetyczną na zlecenie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową i Ambasadą RP w Berlinie.