III Forum Energetyki Rozproszonej w Krakowie – zapowiedzi regulacji prawnych

HomeOZEKlastry energii

III Forum Energetyki Rozproszonej w Krakowie – zapowiedzi regulacji prawnych

my-portfolio

Klastry Energii, zgodnie z zapowiedziami Ministra Klimatu i Środowiska mogą stać się podstawą energetyki rozporoszonej w Polsce. Sprzyjać temu będzie zwolnienie członków Klastra Energii z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz opłat mocowej i jakościowej. Obniżeniu powinna ulec  opłat za świadczenie usługi dystrybucji przez OSD, w zależności od poziomu zaspokojenia zapotrzebowania na energię członków klastra. Zwolnienie od podatku akcyzowego jeśli  łączna moc wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii danego klastra nie przekracza 1 MW. – wyliczał Albert Gryszczuk

Kongresu Bezpieczeństwa i Biznesu: Agnieszka Spirydowicz i Albert Gryszczuk uhonorowani za swoje zasługi
Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu: impuls do rozwoju klastrów energii
Odpowiednie regulacje prawne będą kluczowe. Wnioski po webinarium „Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego”

Tematem przewodnim  III Forum Energetyki Rozproszonej był lokalny wymiar transformacji energetycznej oraz miejsce energetyki rozproszonej, a zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych.  W wydarzeniu, które odbyło się 25 czerwca 2021 r w Krakowie uczestniczyli m.in.  minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceminister Ireneusz Zyska, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii Albert Gryszczuk oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Barbara Adamska.

Prelegentami i uczestnikami Forum byli politycy odpowiedzialni za transformację, członkowie samorządu terytorialnego, przedstawicie inicjatyw energetycznych, w tym klastrów energii oraz reprezentanci środowisk nauki, biznesu  i organizacji pozarządowych. 

Przyszłość energetyki rozproszonej to działania wspólne – pojedynczy prosument ma niewielki wpływ na otoczenie sieciowe – ale poprzez działanie społeczne, koordynację produkcji i konsumpcji energii w swoim środowisku – już może być częścią organizmu, który staje się ośrodkiem skutecznego działania W Polsce mamy prężne organizacje o dużym wpływie na lokalny rynek energii – klastry energii. Ta niesformalizowana struktura nadaje się doskonale do połączenia działań wszystkich podmiotów lokalnych zainteresowanych rozwojem czystej i racjonalnej energetyki – samorządów, biznesu, nauki ale także prosumentów  mówiła wiceminister rozwoju, Anna Kornecka.

Dyskutowano  m.in.  o uwarunkowaniach rozwoju energetyki rozproszonej oraz  aspektach regulacyjnych, a także o mechanizmach wspierania lokalnych inicjatyw energetycznych. Na problematykę związaną z definicją energetyki rozproszonej i brak regulacji prawnych zwrócił uwagę prezes Krajowej Izby Klastrów Energii Albert Gryszczuk

– Tworzy się alternatywny rynek energii, tym samym konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji dla tego sektora. Mamy aktualnie ponad 1080 stron dokumentów poświęconych prawu energetycznemu, natomiast klastrom energii poświęcono zaledwie pół strony, a spółdzielniom energetycznym około półtorej strony.  Jeżeli mamy regulowany rynek energii, to pierwszą kwestią na której musimy się skupić jest stworzenie regulacji dotyczących energetyki rozproszonej mówił Albert Gryszczuk.

Ogłoszone zostały wnioski z pilotaży oraz dobre praktyki prawne, techniczne, ekonomiczne i społeczne w energetyce rozproszonej. 

Minister Michał Kurtyka wskazał, że energia odnawialna niesie ze sobą ogromny potencjał dla gmin, społeczności i działających tam przedsiębiorców.

– Energia ze źródeł odnawialnych jest coraz tańsza. Jej koszty spadły gwałtownie w ciągu ostatnich 10 lat m.in. dzięki nowoczesnym technologiom i efektowi skali. W przypadku fotowoltaiki ceny paneli PV spadły niemal 10-krotnie  Przykładowo połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła, ładowarką elektryczną, magazynem energii czy innymi technologiami pozwoli na zaangażowanie w nowe modele biznesowe – stwierdził minister klimatu i środowiska.

Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii Albert Gryszczuk przedstawił bariery i potencjał Zgorzeleckiego ZKlastra jako samobilansującego się obszaru oraz rozwiązania sprzyjające rozwojowi klastrów energii.

– Klastry Energii, zgodnie z zapowiedziami Ministra Klimatu i Środowiska mogą stać się podstawą energetyki rozporoszonej w Polsce. Sprzyjać temu będzie zwolnienie członków Klastra Energii z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz opłat mocowej i jakościowej. Obniżeniu powinna ulec  opłat za świadczenie usługi dystrybucji przez OSD, w zależności od poziomu zaspokojenia zapotrzebowania na energię członków klastra. Zwolnienie od podatku akcyzowego jeśli  łączna moc wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii danego klastra nie przekracza 1 MW. wyliczał Albert Gryszczuk

Równie istotne jest zyskanie przez Klastry Energii podmiotowości na rynku energii, stworzenie rejestru klastrów prowadzonego przez Prezesa URE oraz ułatwienie zakupu energii wewnątrz klastra, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. – dodał.

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, wskazał, że konieczne jest, aby branża OZE rozwijała się w sposób  odpowiedzialny, stąd zaproponowane zmiany w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Organizatorami III Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Przewodniczącym Rady Konsorcjum jest Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, a członkami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0