Konferencja dla Klastrów Energii w Dusznikach-Zdroju – podsumowanie

HomeOZEKlastry energii

Konferencja dla Klastrów Energii w Dusznikach-Zdroju – podsumowanie

my-portfolio

Dzięki udziałowi koordynatorów i liderów klastrów dyskusja w poszczególnych panelach odnosiła się do praktycznych aspektów funkcjonowania klastrów energii, omówienia barier i pomysłów na ich rozwój. Przedmiotem rozmów kuluarowych była wymiana praktycznych doświadczeń pomiędzy poszczególnymi klastrowiczami - Daniel Raczkiewicz, ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii

Samowystarczalność energetyczna powiatu zgorzeleckiego?
Przełomowa technologia ZKlaster Dystrybucja, kompensacji mocy biernej, pozwoli znacząco obniżyć koszty dystrybucji energii.
Wodór w Turowie zamiast kombinatu PGE?

W dniach 23 i 24 sierpnia 2021 roku w Dusznikach-Zdroju odbyła się Konferencja dla Klastrów Energii pod egidą Krajowej Izby Klastrów Energii. Jednym z panelistów był Ireneusz Zyska – Wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zyska zaznaczył, że w resorcie trwają prace nad legislacją, wzmacniającą rolę klastrów energii i tworzącą dla nich odpowiedni system wsparcia.

Kierunki transformacji energetyki i rola klastrów energetycznych w rozwoju odnawialnych źródeł energii to główne tematy „Konferencji dla Klastrów Energii”. Prelegentami i uczestnikami debat, które odbyły się w Dusznikach-Zdroju, byli m.in. Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii, Daniel Raczkiewicz – ekspert KIKE, Barbara Adamska, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Piotr Budzisz z Żywieckiego Klastra Energii, redaktor Bartłomiej Derski z wysokienapiecie.pl , jak również Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie otworzył burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski, a potem przyszedł czas na panelistów. W swoim wystąpieniu pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska, zaznaczył, że klastry energii to przede wszystkim lokalne bezpieczeństwo energetyczne, które skłania do współpracy gminy, mieszkańców i przedsiębiorców. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarze działania klastra przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, a współpraca w ramach działalności, pozwala wykorzystać nie tylko miejscowe zasoby, ale także sprzyja wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne.

Taka lokalna samowystarczalność energetyczna pozwala m.in. na ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a także wspiera jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają klastry, w uzyskaniu szerszego dostępu do energii oraz optymalizację usług komunalnych – powiedział wiceminister Zyska.

Jak podkreślił, w resorcie klimatu i środowiska trwają prace nad legislacją, która wzmocni rolę klastrów energii i stworzy odpowiedni system ich wsparcia.

Rozwiązania, które proponujemy dotyczą przede wszystkim ustanowienia czytelnych zasad funkcjonowania i zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz doprecyzowanie samej jego definicji. W ramach nowelizacji ustawy o OZE planujemy także zapisy, które zwiększą atrakcyjność inwestycji w rozwój lokalnej energetyki rozwijanej w ramach klastrów energii – zaznaczył.

Wiceminister Ireneusz Zyska zwrócił także uwagę, że innym innowacyjnym narzędziem wspierającym klastry energii jest program wsparcia „Nowa Energia” realizowanym przez NFOŚiGW.

W ramach realizowanego programu „Nowa Energia” przedsiębiorcy mogą składać wnioski także m.in. w obrębie klastrów energii. Wsparciem objęte są projekty mające na celu wdrażanie technologii, m.in: inteligentnych systemów zarządzania rozproszonymi źródłami energii, wirtualnych magazynów energii, a także systemów łączących wytwarzanie energii z jej lokalnym wykorzystaniem – wskazał pełnomocnik rządu ds. OZE.

Artur Michalski, wiceprezes wspomnianego przez Ireneusza Zyskę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dodał:

Klastry Energii są przyszłością polskiej energetyki. NFOŚ przygotował możliwości uzyskania dofinansowania, w szczególności na nowe źródła energii i ciepła oraz na zarządzanie energią w klastrze. Wsparcie NFOŚ już jest faktem, w ramach uruchomionych w tym roku programów „Energia i Środowisko”. Uważam, że Klastry Energii mogą zdecydowanie przysłużyć się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego.


Ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii, Daniel Raczkiewicz podkreślił znaczenie słów wiceszefa resortu klimatu i ochrony środowiska:

Konferencja w Dusznikach od początku do samego końca była niesłychanie interesującym, stojącym na wysokim merytorycznie poziomie, wydarzeniem. Przede wszystkim z ust Pana Ministra Ireneusza Zyski podły konkretne deklaracje zmian legislacyjnych oraz finansowania dla klastrów energii.

Dzięki udziałowi koordynatorów i liderów klastrów dyskusja w poszczególnych panelach odnosiła się do praktycznych aspektów funkcjonowania klastrów energii, omówienia barier i pomysłów na ich rozwój. Przedmiotem rozmów kuluarowych była wymiana praktycznych doświadczeń pomiędzy poszczególnymi klastrowiczami – podsumował Raczkiewicz.

Należy wyrazić nadzieję, że tak udana pod kątem merytorycznym debata będzie miała w najbliższym czasie przełożenie na realne zmiany w legislacji, jakże potrzebne, by klastry energii w Polsce mogły funkcjonować jak najbardziej efektywnie.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0