Krajowa Izba Klastrów Energii na spotkaniu w Urzędzie Regulacji Energetyki

HomeOZEKlastry energii

Krajowa Izba Klastrów Energii na spotkaniu w Urzędzie Regulacji Energetyki

my-portfolio

Większość tez zawartych w prezentacji KIKE została poparta przez profesora Piotra Kacejko z Politechniki Lubelskiej, omawiającego analizę Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej „Bezinwestycyjne i niskoinwestycyjne metody zwiększania możliwości przyłączeniowych polskiego systemu elektroenergetycznego w kontekście dążenia do dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii”.

Jaka jest najlepsza data wygaszenia Turowa? – wywiad z Albertem Gryszczukiem
Kongresu Bezpieczeństwa i Biznesu: Agnieszka Spirydowicz i Albert Gryszczuk uhonorowani za swoje zasługi
KIKE na X Konferencji „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym”

W wyniku starań zarządu i rady programowej KIKE oraz rozmów na szczeblu ministerialnym, przedstawiciele Izby zostali zaproszeni na spotkanie Komitetu Sterującego Zespołu ds. „Karty efektywnej transformacji sieci dystrybucyjnych polskiej energetyki”.

Do spotkania doszło wczoraj w siedzibie Urząd Regulacji Energetyki.

Podczas obrad Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE przedstawiła swoją prezentację „Sieciowe klastry energii jako kierunek energetyki rozproszonej oraz ich wpływ na elastyczność systemu” – w załączeniu.

KIKE reprezentowała tam, między innymi, prywatnych operatorów sieci dystrybucji. Z ramienia Izby w spotkaniu udział wzięli prezes Albert Gryszczuk, członek rady programowej Artur Kuźniacki i dyrektor zarządzający Tomasz Drzał.

Albert Gryszczuk podniósł, że OSDn potrzebują, przede wszystkim, dedykowanych rozwiązań legislacyjnych i uznania ich jako niezbędnych interesariuszy rynku energii. Prezes KIKE wskazał też sugestie i działania, jakie w najbliższym czasie powinny być zastosowane:

  • Równe traktowanie OSDp i OSDn w dostępie do środków finansowych na transformację energetyczną
  • Wprowadzenie taryf dynamicznych
  • Symetryczne rozliczenia międzyoperatorskie z tytułu dwukierunkowych przepływów energii czynnej
  • Doprecyzowanie zapisów legislacyjnych w celu umożliwienia czerpanie realnych korzyści przez członków klastra z tworzenia i uczestnictwa w lokalnym rynku energii
  • Wprowadzenie Interfejsu do partnerskiej współpracy z OSDp
  • Głos OSDn w dyskusji nad systemem energetycznego wspólnie z OSDp
  • Wprowadzenie usług elastyczności dla sieci

Większość tez zawartych w prezentacji KIKE została poparta przez profesora Piotra Kacejko z Politechniki Lubelskiej, omawiającego analizę Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej „Bezinwestycyjne i niskoinwestycyjne metody zwiększania możliwości przyłączeniowych polskiego systemu elektroenergetycznego w kontekście dążenia do dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii”.

Spotkanie poprowadził prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, obecny był też wiceminister Ireneusz Zyska. Udział wzięli też przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych (Tomasz Tarwacki), PGE Dystrybucja, Turon Dystrybucja oraz dr Leszek Juchniewicz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE).

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0