Odbyła się konferencja wdrożeniowa do projektu „TRANSITION – Strategia zarządzania transformacją regionu węglowego”

HomeSamorządySpółdzielnie energetyczne

Odbyła się konferencja wdrożeniowa do projektu „TRANSITION – Strategia zarządzania transformacją regionu węglowego”

my-portfolio

Celem projektu było, jak pisaliśmy na wstępie, wypracowanie wspólnych standardów rozwoju obszaru węglowego na pograniczu polsko-saksońskim poprzez stworzenie spójnej Strategii Zarządzania Transformacją.

Fakty i mity o transformacji Turowa i rozwoju energetyki samorządowej – rozproszonej
Pierwsi w Europie. W gminie Sokoły powstanie Rolnicza Dolina Wodorowa
Ferie tuż tuż

Dnia 17 marca 2021 odbyła się konferencja wdrożeniowa „TRANSITION – Strategia zarządzania transformacją regionu węglowego” zorganizowana przez Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (Zklaster). Podczas panelu dyskusyjnego omawiano wypracowanie wspólnych standardów rozwoju obszaru węglowego na pograniczu polsko-saksońskim poprzez stworzenie spójnej Strategii Zarządzania Transformacją. Spotkanie to odbyło się w formie wideokonferencji.

Na tym wydarzeniu obecni byli Albert Gryszczuk, prezes Zklaster oraz Krajowej Izby Klastrów Energii, Rafał Czaja ze Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Krzysztof Masiuk – Przedstawiciel PGE, Justyna Lasak i Łukasz Kasprzak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca reprezentujący także Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, Agnieszka Spirydowicz z Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego oraz przedstawiciel i partner ze strony niemieckiej.

Konferencja wdrożeniowa była tak naprawdę finałem prac, które odbywały się od kilku miesięcy. Celem projektu było, jak pisaliśmy na wstępie, wypracowanie wspólnych standardów rozwoju obszaru węglowego na pograniczu polsko-saksońskim poprzez stworzenie spójnej Strategii Zarządzania Transformacją. Polegało to na utworzeniu grupy roboczej, która wspólnie przygotuje podstawy do zlecenia usługi badawczo-rozwojowej, w ramach której, dzięki analizie oraz określonym celom przy współudziale panelu ekspertów, zostanie stworzony dokument (następnie przetłumaczony oraz wydrukowany). Dokument ten miał posłużyć jako podwaliny do programu regionalnego oraz dawał początek współpracy transgranicznej na tym polu. Program ten puentowała wspomniana konferencja wdrożeniowa z 17 marca 2021, na której poznaliśmy też nazwę strategii – „TRANSITION – Strategia zarządzania transformacją regionu węglowego”. Oprócz tego wydarzenia zaplanowano także 2 spotkania grupy roboczej oraz pracę online oraz odpowiednie działania informacyjno–promocyjne typu: oznakowanie miejsc (plakaty, logotypy) i odpowiednią dokumentację, a także informację nt. współfinansowania projektu.

Co niezwykle istotne w tworzeniu strategii brały udział lokalne samorządy, PGE GiEK S.A. Turów, NGOs, przedsiębiorcy i strona społeczna. Były przeprowadzone też szerokie konsultacje wśród mieszkańców regionu.

Inną, nie mniej ważną kwestią była spójność dokumentów gminnych, powiatowych, regionalnych, na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, krajowych oraz Unijnych. Tylko dzięki przygotowaniu dobrych, komplementarnych projektów region może odnieść sukces w przeprowadzeniu transformacji i w rozwoju przy jednoczesnym stopniowym odejściu od monokultury węglowej. I to także było szeroko omawiane na konferencji wdrożeniowej.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0