Odpowiednie regulacje prawne będą kluczowe. Wnioski po webinarium „Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego”

HomeKlastry energiiSamorządy

Odpowiednie regulacje prawne będą kluczowe. Wnioski po webinarium „Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego”

my-portfolio

Idea klastrowa jest z nami już 4 lata. I w tym czasie powstało prawie 200 klastrów energii, z czego takich żyjących, według danych KIKE, jest około 60-70 podmiotów. I te podmioty pokazują, że mimo, jeszcze, nieprzyjaznych regulacji, mimo tego że muszą borykać z bardzo silną konkurencją związaną z tym, nazwę to, starym systemem, to dają radę. - Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Przełomowa technologia ZKlaster Dystrybucja, kompensacji mocy biernej, pozwoli znacząco obniżyć koszty dystrybucji energii.
KIKE na konferencji na temat dekarbonizacji systemów ciepłowniczych
Bogatyńskie spotkanie w ramach Europejskiego Tygodnia Wodoru

Kwestie związane z energetyką prosumencką i rozproszoną były głównym tematem webinarium „Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego”, które odbyło się 11 maja 2021 r. w Szkole Głównej Handlowe. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im prof. Żmijewskiego przy wsparciu m.in. Krajowej Izby Klastrów Energii, udział wzięli m.in. pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, dyrektor Przemysław Hofman z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii.

Wiceminister Zyska podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zarządzanego lokalnie to istotny kierunek działań resortu klimatu i środowiska.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska stale podejmujemy działania, aby odnawialne źródła energii miały przyjazne warunki do rozwoju w naszym kraju. Dzięki wprowadzanym regulacjom, dajemy możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i dużym przedsiębiorcom – powiedział pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Jak zaznaczył wiceminister Ireneusz Zyska, rynek fotowoltaiki rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce, co wynika z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie oraz dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych, m.in. ulg podatkowych czy programu „Mój Prąd”.

W naszym kraju coraz większą rolę zaczyna odgrywać energetyka rozproszona. Znaczenie prosumentów na rynku energii stale rośnie, zwiększa się także ich udział w wytwarzaniu mocy energii elektrycznej. Daje to podstawy do stworzenia ram, zapewniających ich bardziej aktywną rolę w rynku energii. W marcu br. liczba prosumentów przekroczyła pół miliona, a moc zainstalowana w instalacjach PV osiągnęła blisko 3,3 GW – dodał.

Przemysław Hofman z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii dodał:

Oprócz regulacji potrzebne są różne mechanizmy wsparcia i tych mechanizmów wsparcia w przyszłych latach będzie bardzo dużo.

Swój głos w tej sprawie dał też Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii:

Ważną rzeczą jest, żeby w tej chwili rozmawiać o energetyce rozproszonej, o energetyce obywatelską, czy o klastrach energii i spółdzielniach, ponieważ jesteśmy w wyjątkowym momencie  dla naszego systemu elektroenergetycznego, dla całego rynku, bo chyba nikt nie kwestionuje tego, że następuje ta rewolucja. Z jednej strony mamy, może to będzie kontrowersyjne, stary system, z drugiej mamy tych pretendentów do tego, by budować nowy system. I to są dwie skrajne postawy dzisiaj na rynku energii elektrycznej i gospodarki związanej z produkcją energii elektrycznej czy cieplnej. A pośrodku mamy wszystko inne, cały ten miks, gdzie są te potrzeby, o których dzisiaj rozmawiamy. Tu na środku, i z poziomu formalnego, i z poziomu praktycznego, znajdują się klastry energii, spółdzielnie energetyczne czy rodzące się inicjatywy związane z prosumentem zbiorowym.

I tutaj możemy mówić o rzeczach, które udały się w praktyce. A udało się w tych kilkunastu klastrach w Polsce, bo przypominam, że idea klastrowa jest z nami już 4 lata. I w tym czasie powstało prawie 200 klastrów energii, z czego takich żyjących, według danych KIKE, jest około 60-70 podmiotów. I te podmioty pokazują, że mimo, jeszcze, nieprzyjaznych regulacji, mimo tego że muszą borykać z bardzo silną konkurencją związaną z tym, nazwę to, starym systemem, to dają radę. I próbują tworzyć to środowisko, ten ekosystem.

Celem debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im prof. Żmijewskiego przy wsparciu m.in. Krajowej Izby Klastrów Energii była budowa zrozumienia społecznego dla zachodzącego procesu transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii, a także szerokie dotarcie do środowisk, które powinny być aktywnie włączane w proces transformacji (JST, lokalni liderzy, przedsiębiorcy, lokalne społeczności, rolnicy oraz ludzie świata nauki i studenci).

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0