Pierwsza koncesja typu SOFT dla koordynatora klastra energii – komentarz eksperta

HomeKlastry energiiEksperci

Pierwsza koncesja typu SOFT dla koordynatora klastra energii – komentarz eksperta

my-portfolio

PEC Suwałki otrzymał pierwszą w Polsce koncesję na obrót energią elektryczną typ SOFT dla koordynatora klastra energii.

V edycja Forum Wizja Rozwoju – 1. dzień
Rusza cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów poświęconych klastrom energii i społecznościom energetycznym
Zielony wodór a kobiety – przedstawiamy prezes Zklastra Agnieszkę Spirydowicz

Nowopowstający klaster energii w Suwałkach oraz stojący za nim koordynator PEC Suwałki dokonali wspólnymi siłami małego przełomu na rodzimym rynku energii. Otóż PEC Suwałki otrzymał pierwszą w Polsce koncesję na obrót energią elektryczną typ SOFT dla koordynatora klastra energii. Za tym sukcesem i niewątpliwym przetarciem szlaków dla innych koordynatorów stał Daniel Raczkiewicz, specjalista rynku energii odpowiedzialny za budowanie strategii energetycznych, ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii oraz współtwórca pierwszych klastrów energii w naszym kraju.

Kilka dni temu Daniel Raczkiewicz poinformował na swoim profilu na Linkedin o przełomowym wydarzeniu, jakim niewątpliwie była koncesja typu SOFT dla PEC Suwałki, koordynatora nowopowstałego klastra w Suwałkach:

Poprosiliśmy naszego eksperta i człowieka odpowiedzialnego za ten sukces, Daniela Raczkiewicza, o szerszy komentarz w tej sprawie:

Uzyskanie koncesji na obrót energią elektryczną w Polsce jest procesem dość skomplikowanym obwarowanym wieloma czynnikami, często trudnymi do spełnienia przez mniejsze podmioty. W 2018 roku miały miejsce duże podwyżki cen energii na rynku hurtowym, przez co spółki obrotu które sprzedawały energię do odbiorców końcowych w stałej gwarantowanej cenie, a z drugiej nie posiadały kontraktów zakupowych tylko na tzw. otwartą pozycję, znalazły się w trudnej pozycji, często musiały ogłaszać upadłość. W związku z tym Klienci, którzy musieli przejść na dużo droższą sprzedaż rezerwową, nie mieli możliwości skutecznego ubiegania się o odszkodowania od upadłych firm. Od tego momentu Urząd Regulacji Energetyki zaostrzył wymagania dotyczące podmiotów ubiegających się o koncesję, były to głównie wymagania finansowe.

Podmioty ubiegające się o koncesję na obrót energią elektryczną muszą wykazać się określoną wysokością kapitału lub zdolnością finansową niezbędną do prowadzenia działalności regulowanej. Działalność obrotowa nie jest wysoko marżowa, w związku z tym, aby utrzymać organizację i pokryć koszty, należy wykonać spory obrót. URE w dużej mierze uzależnia wysokość kapitałów lub zdolność finansową takiego przedsiębiorcy od planowanego obrotu. Z uwagi na to, że ten obrót jest duży, minimalna zdolność wg URE powinna wynosić 10 mln zł, co dla małych podmiotów, a w zasadzie nawet dla tych większych, jest trudne do spełnienia.

Istotnym elementem wniosku do URE jest biznesplan działalności koncesjonowanej. W biznesplanie należy opisać, w jaki sposób przedsiębiorca zamierza prowadzić działalność koncesjonowaną, jakie będzie zapotrzebowanie na kapitał wynikające z przepływów finansowych i w jaki sposób pozyska środki na prowadzenie działalności.

Jeśli chodzi o klastry energii w wielu przypadkach istnieje potrzeba obrotu energią elektryczną przez lokalnego koordynatora, często ilość tej energii nie jest duża, jest to zazwyczaj obsługa obrotu pomiędzy wytwórcami i odbiorcami na lokalnym rynku energii. Spełnienie takich samych wymagań w zakresie działalności koncesjonowanej dla takiego przedsiębiorstwa, jak i dla firm ogólnopolskich, jest zbędne, ponieważ obrót energią elektryczną będzie się odbywał w ograniczonym zakresie pomiędzy lokalnymi podmiotami. Dlatego kluczowym elementem jest biznesplan, w którym należy dobrze opisać pomysł na koordynatora oraz właściwie uzasadnić spełnienie wymagań finansowych w taki sposób, aby URE nie miała wątpliwości co do sensowności lokalnego obrotu energią. I w związku z tym mniejszego zapotrzebowania na kapitał takiego podmiotu. Należy przy tym pamiętać, że w wymogach koncesji wzrost obrotów od ponad 50% od przewidywanych w biznesplanie, wymaga obowiązkowego zgłoszenia do URE i ponownej weryfikacji zdolności finansowej przedsiębiorcy. Toteż biznesplan powinien odzwierciedlać faktyczne plany a nie te zaniżone.

Przechodząc do podsumowania należy podkreślić, że pierwsza tego typu koncesja na obrót energią na lokalnym rynku została wydana, co obrazuje, że postępujący proces transformacji rynku energii w Polsce idzie w pozytywnym kierunku. Dzięki determinacji, dobrym pomysłom, wiedzy oraz doświadczeniu w obrocie energią można uzyskać koncesję spełniając złożone w biznesplanie wymagania do obrotu na lokalnym rynku energii.

Mamy nadzieję, że to przetarcie szlaków będzie ogromnym ułatwieniem dla innych koordynatorów klastrów energii w Polsce.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0