Powstał Klaster Energii Puszczy Kozienickiej

HomeUncategorized

Powstał Klaster Energii Puszczy Kozienickiej

my-portfolio

Każdy z naszych samorządów jest inny, miasto ma swoją specyfikę, nasze gminy wiejskie troszeczkę się pod tym względem różnią, natomiast każdy z nas ma potencjał, który będzie mógł wykorzystać i myślę, że pewne działania będziemy mogli podejmować wspólnie. Potrzebujemy tej taniej energii i od lat pozyskujemy środki, żeby te instalacje fotowoltaiczne montować na naszych obiektach użyteczności publicznej, wszyscy to robią. Natomiast wciąż mamy potrzeby w tym zakresie i klaster otwiera nam możliwości pozyskiwania dotacji.– uważa burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk.

Sygnity członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE)
Konin i Turów– quo vadis?
Nadchodzi maj czas weekendowych wyjazdów

31 marca br. Gmina Jastrzębia, Miasto Pionki i Gmina Pionki podpisały porozumienie o utworzeniu Klastra Energii Puszczy Kozienickiej. Celem współpracy samorządów jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Wspólne działania przyczynią się do ograniczenia niskiej emisji i zapewnienia tańszej energii. Zawiązanie porozumienia o powołaniu klastra energii stworzy możliwość wnioskowania o dofinansowanie oraz zwiększy szanse na pozyskanie dotacji.

Przed nami bardzo duża praca do wykonania, by Pionki stały się samowystarczalne pod względem energetycznym. Podpisanie tej umowy, to pierwszy etap aby ten cel osiągnąć w kolejnej kadencji. Dziś formalnie tworzy się klaster, nasze gminy ze sobą sąsiadują, łącznie jest to ok. 35 tys. mieszkańców. Każdy z naszych samorządów jest inny, miasto ma swoją specyfikę, nasze gminy wiejskie troszeczkę się pod tym względem różnią, natomiast każdy z nas ma potencjał, który będzie mógł wykorzystać i myślę, że pewne działania będziemy mogli podejmować wspólnie. Potrzebujemy tej taniej energii i od lat pozyskujemy środki, żeby te instalacje fotowoltaiczne montować na naszych obiektach użyteczności publicznej, wszyscy to robią. Natomiast wciąż mamy potrzeby w tym zakresie i klaster otwiera nam możliwości pozyskiwania dotacji.– uważa burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk.

Klastry, to szansa by pozyskać środki z funduszy krajowych i unijnych na OZE, mogą z nich również skorzystać, poza samorządami, przedsiębiorstwa i mieszkańcy w ramach indywidualnych źródeł energiitwierdzi wójt gminy Jastrzębia Wojciech Ćwierz.


Mieszkańcy z gmin zrzeszonych w ramach klastra skorzystają z możliwości budowy instalacji OZE ze wsparciem dotacyjnym (magazyny energii, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły opalane biomasą), zmniejszą swoje rachunki za energię elektryczną oraz cieplną, zyskają przydomowe magazyny energii oraz będą mogli sprzedać energię pochodząca z OZE na preferencyjnych stawkach. Realizacji inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej dotyczyć będzie budownictwa jedno i wielorodzinnego, także możliwość budowy instalacji PV na budynkach wielorodzinnych – wspólnoty oraz spółdzielnie. Te działania przysłużą się również do zwiększenia elektromobilności.

Bardzo się cieszę, że w imieniu miasta Pionki mogłem podpisać dokumenty tworząc klaster energetyczny w naszym regionie – mówił burmistrz Robert Kowalczyk. – Wójt gminy Jastrzębia podjął inicjatywę i został naszym koordynatorem i m.in. dlatego spotkaliśmy się w gminie Jastrzębia. Klaster pozwoli nam wspólnie realizować zamierzenia o których myślimy już od dawna i które bardzo chcielibyśmy realizować żeby być samowystarczalni energetycznie, bo mamy przecież różnego rodzaju instytucje od przedszkoli, szkół po ośrodki kultury, które niestety wymagają sporej ilości energii, a patrząc na te dzisiejsze rachunki wierzymy, że powołanie klastra energii pozwoli nam w dość krótkim okresie poczynić takie inwestycje, które spowodują, że za różnego rodzaju energię będziemy mogli płacić mniej. Cieszy mnie to, że udało się naszym trzem gminom taki klaster energetyczny założyć i mam nadzieję, że będzie to z korzyścią dla wszystkich naszych mieszkańcówdodał Robert Kowalczyk.

Wójt gminy Pionki Mirosław Ziółek podkreślił, że jego samorządowi zależy na pozyskaniu tańszej energii ze względu na wykorzystywanie jej w celu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków czy zasilania placówek typu szkoły i OSP, które w dużej mierze obciążają budżet gminy pochłaniając znaczące środki na opłaty za energię.

Celem Klastra Energii Puszczy Kozienickiej jest:

  • ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra (JST), w tym poprzez inwestycje w OZE;
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii;
  • rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej;
  • rozwój gospodarczy regionu;
  • tworzenie nowych miejsc pracy.

Samorządowcy są przekonani, że wspólne działania skutecznie doprowadzą do otwarcia możliwości korzystania z dużych programów, przede wszystkim tych dedykowanych tylko dla klastrów. W ramach umowy z firmą DOEKOGROUP przygotowywana jest już strategia i złożony zostanie wniosek na działania przedinwestycyjne, pozostanie jedynie oczekiwanie na uruchomienie programu w ramach KPO.

Źródło: Gmina Jastrzębia; Miasto Pionki.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0