Projekty KOMAG tchną nowe życie w tysiące działek pogórniczych na Śląsku

HomeOZE

Projekty KOMAG tchną nowe życie w tysiące działek pogórniczych na Śląsku

my-portfolio

Ostatnie miesiące uświadomiły nam, jak bardzo ta inicjatywa, budująca suwerenność energetyczną Śląska i Polski, jest potrzebna. Dziś nasze inwestycje, związane z wytwarzaniem i magazynowaniem energii z OZE przy wykorzystaniu terenów pogórniczych, są zauważane i doceniane w całej Europie – Dariusz Prostański, KOMAG.

Górnicy na rynku pracy w Turowie
Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej rozpoczyna działalność
Strategia dla Turowa

Wykorzystanie ponad trzech tysięcy hektarów działek po dawnych zakładach górniczych, należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, do wdrożenia innowacyjnego projektu Instytutu Techniki Górniczej KOMAG – Śląskiego Systemu Magazynowania Energii – przewiduje porozumienie zawarte w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych, w obecności ministra Piotra Pyzika, podpisano list intencyjny dotyczący uruchomienia projektu GOSPOSTRATEG pt. „Systemowe magazyny energii na terenach pogórniczych jako element realizacji polityki energetycznej kraju”. Konsorcjum powołane przez ITG KOMAG, w skład którego wchodzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, opracuje wspólnie z MAP program budowy modelu systemowych magazynów energii o pojemności średniej i dużej dla obecnych oraz przyszłych nieruchomości pogórniczych na Śląsku. Kluczowym elementem projektu jest opracowanie nowego modelu transformacji zakładów górniczych uwzględniającego potencjał ich infrastruktury w budowie zintegrowanego systemu wytwarzania, magazynowania i zarządzania rozproszoną energią odnawialną.

Swoje podpisy pod dokumentem złożyli: dr hab. inż. Dariusz Prostański – dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Radosław Wojtas – wiceprezes zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos – dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Gospodarzem spotkania był Piotr Pyzik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Celem porozumienia jest połączenie wizji zielonego, przyjaznego środowisku Górnego Śląska z jego industrialnym wizerunkiem oraz zapewnienie tamtejszym miastom i gminom stabilnych dostaw energii.

– Zainicjowana współpraca pozwoli Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG zrealizować szereg przełomowych oraz strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego regionu i całego kraju projektów, z wykorzystaniem działek i infrastruktury należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Jest to znaczący krok w cywilizacyjnej transformacji naszego kraju – powiedział wiceminister Piotr Pyzik.

Jak przypomniał dr. hab. inż. Dariusz Prostański – dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, zawarte porozumienie stanowi kolejny etap procesu rozpoczętego dokładnie rok temu podpisaniem (również w gmachu Ministerstwa Aktywów Państwowych) umowy w sprawie powołania do życia Śląskiego Systemu Magazynowania Energii. Już wówczas ekspert zwracał uwagę na fakt, że szybko rozbudowująca się fotowoltaika i rozwój innych OZE niesie za sobą konieczność dywersyfikacji źródeł magazynowania energii, decentralizacji zarządzania i regionalizacji bezpieczeństwa energetycznego.

– Ostatnie miesiące uświadomiły nam, jak bardzo ta inicjatywa, budująca suwerenność energetyczną Śląska i Polski, jest potrzebna. Dziś nasze inwestycje, związane z wytwarzaniem i magazynowaniem energii z OZE przy wykorzystaniu terenów pogórniczych, są zauważane i doceniane w całej Europie – powiedział Dariusz Prostański.

Profesor Krzysztof Galos z Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN podkreśla że dzisiejsze porozumienie pomiędzy stronami idealnie wpisuje się również w działania które od ponad 35 lat na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski realizuje kierowany przez niego Instytut.

– Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest prekursorem wykorzystania w Polsce energii geotermalnej. W roku 1993 zaprojektowano i zbudowano pierwszy doświadczalny zakład geotermalny w Bańskiej Niżnej-Białym Dunajcu, bazujący na dwóch głębokich otworach. Instalacja ta jest obecnie eksploatowana dla potrzeb ciepłownictwa oraz służy jako laboratorium geotermalne do badań – powiedział prof. Krzysztof Galos.

– Aktualnie prowadzimy wiele projektów międzynarodowych, których efekt z pewnością będziemy mogli wdrażać tu na Śląsku wspólnie z IT KOMAG. Że wspomnę o projekcie BattValue będącym międzynarodowym badaniem które prowadzimy w dziedzinie rozwoju przemysłu bateryjnego gdzie wspólnie z przemysłem przetwórstwa metali, rafinacji i recyklingu, rozwoju technologii, przemysłu energetycznego i motoryzacyjnego opracowujemy nowe technologie w tym zakresie – dodał.

– Inicjatywą Śląskiego Systemu Magazynowania Energii są zainteresowane główne, śląskie ośrodki miejskie – Gliwice, Bytom, Piekary Śląskie, Zabrze i Katowice, w których granicach znajdują się działki należące do SRK. Już niebawem, dzięki wspólnemu wysiłkowi sygnatariuszy porozumienia, będziemy mogli tchnąć nowe życie w ich, często opuszczoną i niszczejącą, infrastrukturę – dodał Dariusz Prostański.

Dyrektor Instytutu podkreślił również, że rewitalizacja zamykanych kopalń i przekształcanie ich w źródła, bądź magazyny zielonej energii, stworzy nowe, dobrze płatne miejsca pracy, napędzając rozwój gospodarczy całego regionu.

Efektem realizacji projektu Śląskiego Systemu Magazynowania Energii będą klastry energii (branżowych związków przedsiębiorstw, instytucji i organizacji sektora energetycznego) w zamkniętych, bądź wygaszanych zakładach górniczych. W kopalniach tych, zamiast węglem, personel będzie się zajmować słońcem i wodą, pozyskując dzięki nim do 100 MW mocy elektrycznej na godzinę. To z kolei umożliwi realizację konkretnych celów, takich jak zasilanie pobliskich fabryk czy ładowanie pojazdów komunikacji miejskiej i samochodów elektrycznych.

– Połączenie potencjałów sygnatariuszy porozumienia – specjalizującego się w innowacyjnych, pionierskich technologiach Instytutu KOMAG, właściciela olbrzymich gruntów – SRK oraz Polskiej Akademii Nauk, zapewniającej bezcenne wsparcie merytoryczne, utwierdza mnie w przekonaniu, że otwieramy wspólnie nowy, optymistyczny rozdział w historii Górnego Śląska – podsumował Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w MAP.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0