W Bogdance powołano Łęczyński Klaster

HomeOZEKlastry energii

W Bogdance powołano Łęczyński Klaster

my-portfolio

Cieszymy się, że jako Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. Potrzeba w Polsce liderów takich jak Bogdanka, aby kreować nową polską energetykę i lokalne rynki energii, oparte o klastry. Mamy nadzieję, że samorządy pójdą za przykładem inicjatora i Łęczyński Klaster Energii będzie modelowy - powiedział Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, współautor strategii Łęczyńskiego Klastra Energii oraz strategii transformacji Energetyki Łęczyńskiej

Krajowa Izba Klastrów Energii wspiera transformację górnictwa węgla kamiennego w kierunku magazynów energii
Cykl szkoleń Krajowej Izby Klastrów Energii
Pierwsza koncesja typu SOFT dla koordynatora klastra energii – komentarz eksperta

Zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w lokalnym  bilansie energetycznym, wspieranie lokalnego rozwoju przedsiębiorstw  cechujących się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w procesie  optymalizowania kosztów oraz zmniejszania ich śladu węglowego to jedne  z głównych celów działalności powołanego w piątek 17 lutego 2023 roku  Łęczyńskiego Klastra Energii. Porozumienie w tej sprawie podpisano  w siedzibie lidera – Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Członkom Klastra przyświeca idea rozwoju energetyki rozproszonej, służącej  poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, przy optymalnych  warunkach organizacyjnych, prawnych i finansowych.

Przed jednostkami samorządowymi pojawiają się wyzwania podobne do tych,  które ma przed sobą biznes – wsparcie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz  inwestycje na rzecz adaptacji do zmian klimatu i dostępność czystej, tańszej  energii są jednymi z głównych. Jako lider efektywności w biznesie stawiamy na  rozwiązania pozwalające łączyć optymalizację kosztową i produkcyjną  z pozytywnym wpływem na środowisko. Energia z OZE pozwoli zarówno Spółce,  jak i jej partnerom w Klastrze, na zredukowanie emisyjności, ale i stymulowanie rozwoju regionalnego. Bowiem w dalszej perspektywie czasowej energia z OZE, jej  magazynowanie czy sama produkcja komponentów stwarzają szansę na kreowanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Lubelszczyzny. Cieszy nas  ogromne merytoryczne zaangażowanie naszych interesariuszy, z którymi  stworzyliśmy strategię dla Klastra na najbliższe lata – mowa tu zarówno  o przedstawicielach samorządów, jak i Politechnice Lubelskiej oraz Krajowej Izbie  Klastrów Energii, najbardziej doświadczonym podmiocie współpracującym przy  zakładaniu większości klastrów w Polsce. Warto wspomnieć, że Rada Naukowa  przy Lubelskim Węglu Bogdanka wydała pozytywną rekomendację dla strategii,  podkreślając rolę energetyki odnawialnej dla wysiłków na rzecz ograniczania  zmian klimatu – powiedział prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka Kasjan  Wyligała.

Członkiem założycielem Łęczyńskiego Klastra Energii został Lubelski Węgiel  Bogdanka, a funkcję koordynatora objęła spółka Łęczyńska Energetyka, której  zadaniem będzie m.in. integrowanie jednostek samorządu terytorialnego  i Bogdanki. Oprócz nich sygnatariuszami porozumienia zostały: Politechnika  Lubelska, Powiat Łęczyński, oraz gminy: Łęczna, Cyców, Ludwin, Milejów,  Puchaczów i Spiczyn.

Pierwszy etap to inwestycje których celem jest zaspokojenie potrzeb  energetycznych przez wytwórców w ramach klastra energii. Docelowo chcemy,  aby ważnym elementem strategii Bogdanki, opartej na dywersyfikacji, było  generowanie wartości ekonomicznej poprzez produkcję energii z OZE. Klaster  zrzesza naszych wieloletnich partnerów – gminy górnicze, które opracowały  i wdrażają strategię rozwoju ponadlokalnego Zielone Zagłębie, a dzięki stałemu  zacieśnianiu współpracy sąsiadujących ze sobą gmin z Powiatem i największym  pracodawcą w Regionie zapewniamy spójność i ciągłość realizowanych inwestycji  a także wspólny kierunek rozwoju – powiedział wiceprezes zarządu ds. handlu  i inwestycji Lubelskiego Węgla Bogdanka Dariusz Dumkiewicz.

Ideą Klastra jest również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz  poprawa konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster, a także wykreowanie  regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających  obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej,  lokalny przemysł i transport, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia  lokalnych mieszkańców i zrównoważony rozwój gmin i innych podmiotów  wchodzących w skład Klastra.

W działania Klastra doskonale wpisują się zarówno badania naukowe  prowadzone na Politechnice Lubelskiej w zakresie energetyki rozproszonej  i odnawialnej, jak również kierunki studiów, chociażby inżynieria odnawialnych  źródeł energii czy planowany kierunek energetyka. Jako jedyna uczelnia  techniczna w regionie, dysponujemy specjalistyczną wiedzą, nowoczesną bazą  laboratoryjną oraz instrumentami wsparcia innowacyjności i transferu  technologii. Dzięki temu będziemy dla lokalnych społeczności doskonałym  zapleczem naukowym, wykorzystującym swój potencjał do rozwoju naszej  gospodarki – powiedział Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

– Klaster ułatwi dostęp zarówno samorządowi jak i mieszkańcom do  odnawialnych źródeł energii, a także stanie się dobrym źródłem możliwości  oszczędzania w zakresie energetycznym jednostek. Współdziałanie samorządów w ramach inicjatywy klastrowej przyspieszy tempo rozwoju terenów naszego  powiatu – powiedział Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński.

Cieszymy się, że jako Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. Potrzeba w Polsce liderów takich jak Bogdanka, aby kreować nową polską energetykę i lokalne rynki energii, oparte o klastry. Mamy nadzieję, że samorządy pójdą za przykładem inicjatora i Łęczyński Klaster Energii będzie modelowy – powiedział Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, współautor strategii Łęczyńskiego Klastra Energii oraz strategii transformacji Energetyki Łęczyńskiej

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego  w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością  wydobycia.

Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych  S.A. w Warszawie. W sierpniu 2022 roku Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. powrócił do  notowań w Indeksie WIG-ESG.

Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera  polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej,  zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od  paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę  klienta.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0