W Staszowie powstał Świętokrzyski Klaster Energii

HomeOZEKlastry energii

W Staszowie powstał Świętokrzyski Klaster Energii

my-portfolio

Staszów wyszedł z inicjatywą powołania Świętokrzyskiego Klastra Energii. Głównym celem podpisanego 28 grudnia w Staszowie porozumienia jest znacząca poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz stanu środowiska przyrodniczego na obszarze powiatu staszowskiego.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE jednym z punktów obrad Rady Ministrów
Największy polski deweloper i operator projektów OZE przejmuje spółkę ZKlaster Dystrybucja
Prezes KIKE i OZE Albert Gryszczuk został odznaczony Krzyżem Zwycięstwa

Dbanie o środowisko naturalne i rozwój nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii to główne cele powołanego do życia Świętokrzyskiego Klastra Energii w Staszowie. Jednym z członków klastra jest Enea Elektrownia Połaniec.

Staszów wyszedł z inicjatywą powołania Świętokrzyskiego Klastra Energii. Głównym celem podpisanego 28 grudnia w Staszowie porozumienia jest znacząca poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz stanu środowiska przyrodniczego na obszarze powiatu staszowskiego.

Jestem przekonany, że poprzez działania jakie wspólnie będziemy podejmować z naszymi partnerami w ramach podpisanego dziś porozumienia, osiągniemy założone cele ekologiczne i ekonomiczne z korzyścią dla lokalnej społeczności. Dzięki klastrowi energetycznemu gmina nie tylko zaoszczędzi, ale stanie się także bardziej innowacyjna, atrakcyjna i przyjazna środowisku – powiedział Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów.

Porozumienie ustanawia obszar współpracy podmiotów działających m.in. w branży energii elektrycznej, energii cieplnej, przetwarzania odpadów i ścieków oraz obsługi mieszkańców i transportu miejskiego. Beneficjentem tego projektu będą przede wszystkim mieszkańcy regionu staszowskiego.

Świętokrzyski Klaster Energii to pierwszy z wielu tego typu projektów, w którym jako największy w regionie producent energii chcemy podzielić się z mieszkańcami oraz lokalnymi firmami naszą wiedzą i doświadczeniem. Pomoże to zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, poprawić efektywność energetyczną oraz zadbać o czyste powietrze na poziomie lokalnym – powiedział Bogusław Rybacki, prezes Enei Elektrowni Połaniec.

Wypracowany w ramach porozumienia program zakłada m.in. efektywne wzmocnienie lokalnej gospodarki poprzez optymalizację wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, rozwój odnawialnych źródeł energii, wdrażanie nowych technologii i modernizację zakładów komunalnych, wzmocnienie działań z zakresu racjonalnej i skutecznej zbiórki odpadów, a także rozwój miejskich i międzymiastowych linii komunikacyjnych.

Umowę o współpracy na rzecz klastra podpisali: Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów; Bogusław Rybacki, prezes zarządu oraz Janusz Paruzel, członek zarządu ds. operacyjnych Enei Elektrowni Połaniec; Jacek Marek, prezes zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie; Andrzej Zięba, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie; Stanisław Batóg, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie oraz Mikołaj Pasek, prezes zarządu Domat Consulting w Kielcach.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0