Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru stał się rzeczywistością

HomeOZEKlastry energii

Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru stał się rzeczywistością

my-portfolio

Przeszłość regionu Dolnego Śląska daje duże możliwości budowania nowoczesnej przyszłości energetycznej. Wklaster jest odpowiedzią na wyzwanie przed którym stoi cała Polska i Europa. Jego celem jest podejmowanie działań związanych m.in. z wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią na obszarze działalności Klastra. Działania zostały dodatkowo objęte pomocą techniczną z programu START – bezpośrednio z UE.

AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2020 (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) – Wydarzenie ON-LINE
Ekologiczne Oskary rozdane! Albert Gryszczuk w gronie nagrodzonych liderów ekologii
Silna reprezentacja klastrów energii na konferencji w Zgorzelcu

Samorządy regionu wałbrzyskiego dołączają do elitarnego grona lokalnych społeczności, które będą uczestniczyć w działaniu na rzecz produkcji zielonej energii. To wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w regionie. W Hotelu Piotr SPA&Wellness i Restauracja Magdalenka porozumienie podpisali: Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Powiatu Wałbrzyskiego wraz z Sylwia Dąbrowska Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce, Burmistrz Gmina Mieroszów Andrzej Lipiński, Wójt Gmina Czarny Bór Adamem Górecki, Wójt Gmina Stare Bogaczowice Mirosław Lech oraz Stowarzyszenie Energii i Wodoru WKlaster w celu utworzenia Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru w obecności m. in. Ireneusza Zyski – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Poseł na Sejm RP.

Przeszłość regionu Dolnego Śląska daje duże możliwości budowania nowoczesnej przyszłości energetycznej. Wklaster jest odpowiedzią na wyzwanie przed którym stoi cała Polska i Europa. Jego celem jest podejmowanie działań związanych m.in. z wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią na obszarze działalności Klastra. Działania zostały dodatkowo objęte pomocą techniczną z programu START – bezpośrednio z UE. Jako jeden z siedmiu terenów w całej unii, region wałbrzyski oraz teren Jaworzyny Śląskiej został objęty wsparciem specjalistów UE. Porozumienie na poziomie samorządów pozwala aplikować o fundusze z nowej unijnej perspektywy finansowej.

Celami Klastra są:

 • równoważenie zapotrzebowania na energię na obszarze zasadniczej działalności Klastra Energii poprzez działania związane z wytwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem energią lub jej nośnikami w ramach obszaru funkcjonowania Klastra Energii,
 • pobudzanie innowacyjności w dziedzinie rozwiązań w zakresie wytwarzania, dystrybucji, bilansowania, magazynowania energii, rozwoju technologii wodorowych oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, cieplną, chłód oraz wodór,
 • stworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni i jednostek naukowych należących do Klastra Energii, w tym poprzez bezpośrednią obsługę procesu selekcji projektów o potencjale rynkowym, ich preinkubacji i inkubacji oraz kojarzenie z potencjalnymi inwestorami lub nabywcami,
 • stworzenie platformy komunikacji w zakresie wymiany informacji o posiadanych kompetencjach/oferowanych usługach, możliwościach współpracy w zakresie wykorzystania infrastruktury i zaplecza aparaturowego, dostępu do specjalistycznych usług badawczych, laboratoriów certyfikowanych dla przedsiębiorców itd.,
 • dostarczanie Członkom Klastra Energii specjalistycznych usług współfinansowanych lub finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • reprezentowanie interesów branżowych wobec organów władzy publicznej oraz rozwijanie współpracy z administracją,
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
 • wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych,
 • poprawa lokalnego środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza,
 • integrowanie firm i instytucji w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego gminy, na której obszarze działa Klaster oraz realizacji wspólnych interesów członków Klastra,
 • poprawa konkurencyjności rynkowej Członków Klastra,
 • promowanie rozwoju edukacji lokalnej w obszarach stanowiących główny punkt aktywności gospodarczej Klastra, poprzez nawiązywanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi mającej na celu kształcenie i aktywizację zawodową uczniów i studentów, w szczególności poprzez organizowane przez Członków Klastra programy stażowe oraz konkursy.

Autor: Joanna Tokarczuk

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0