Wszystkie projekty złożone przez ZKlaster znalazły się na liście do dofinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

HomeOZEKlastry energii

Wszystkie projekty złożone przez ZKlaster znalazły się na liście do dofinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

my-portfolio

Projekty, które zostały wybrane spełniają kryteria zapewniający rozwój gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska w transformacji ku zielonej gospodarce i odejściu od energetyki opartej na paliwach kopalnych. Z regionu Zgorzeleckiego przyjęte zostały wszystkie projekty zaproponowane przez Zklaster.

W Zgorzelcu powstała pierwsza polska platforma dla pojazdów elektrycznych – EAGLE!
eVanPL na XIII Samorządowej Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego
Strategia dla Turowa – partnerstwo przede wszystkim

15 marca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5022/VI/22 w sprawie rozstrzygnięcia naboru na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przyczynia się do realizacji jedynego celu szczegó­łowego, jakim jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospo­darkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Projekty, które zostały wybrane spełniają kryteria zapewniający rozwój gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska w transformacji ku zielonej gospodarce i odejściu od energetyki opartej na paliwach kopalnych. Z regionu Zgorzeleckiego przyjęte zostały wszystkie projekty zaproponowane przez Zklaster. Oto ich lista:

Centrum Sprawiedliwej Transformacji
Magazyny Energii
Region Neutralny Klimatycznie
Sieć Stacji Ładowania
Społeczności Energetyczne
Budowa Systemu Dystrybucji Energii służącego przyłączeniu nowych źródeł energii OZE

To, że wszystkie nasze zgłoszone projekty zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski pokazuje, że nasi zaangażowanie i doświadczenie w sprawiedliwej transformacji regionu Turoszowa daje pozytywne efekty. Chcielibyśmy realizować te projekty w jak najszybszym czasie, tak, aby mieszkańcy byli przygotowani do zmian i brali w nich aktywny udział – mówi Agnieszka Spirydowicz, prezes ZKlastra

Do Urzędu z regionu zgłoszono także projekty Powiatu Zgorzeleckiego oraz Miasta Zgorzelec, a także spółek gminnych oraz lokalnych NGO.

Projekty Zklastra numery: 16,32,42,43,44,68

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0