Zklaster dołączył do Świata 3W (Woda, Wodór, Węgiel)

HomeOZEKlastry energii

Zklaster dołączył do Świata 3W (Woda, Wodór, Węgiel)

my-portfolio

Przyłączenie się do tej inicjatywy, jest naturalnym dla nas ruchem, bo jesteśmy już członkiem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Nie ma i nie będzie w Polsce rynku zielonego wodoru bez odnawialnych źródeł energii, których akurat w ramach naszego klastra mamy pod dostatkiem. I cieszymy się, że inicjatorzy tego projektu zwrócili się do nas, również dostrzegając nasz potencjał. - Agnieszka Spirydowicz, prezes Zklastra

Czosnek niedźwiedzi – nowy symbol Zagłębia Turoszowskiego
Forum Ekonomiczne: Gryszczuk vs. Kowalski
Duża rola klastrów energii w raporcie NIK „Lokalne bezpieczeństwo energetyczne”

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej dołączył do Świata 3W, czyli licznego grona firm i organizacji tworzących innowacyjne rozwiązania w obszarze wody, wodoru i węgla. List intencyjny, w imieniu klastra, podpisała prezes Agnieszka Spirydowicz.

Adam Żelezik – dyrektor departamentu 3W, BGK:

Współpraca i łączenie środowisk to według nas klucz do sukcesu. Z wszystkimi podmiotami, z którymi podpisujemy listy intencyjne mamy wspólne cele związane z sektorem 3W, w trzech zasobach: wodzie, wodorze i węglu widzimy szansę dla polskiej gospodarki i przyszłych pokoleń. Będziemy wspólnie działać, a drzwi do świata 3W wciąż są otwarte.

W Banku Gospodarstwa Krajowego dostrzegliśmy, jaki potencjał tkwi w trzech kluczowych zasobach: wodzie, wodorze i węglu. Zaczęliśmy od konsolidowania środowiska i docierania do potencjalnych interesariuszy z wiadomością, że jesteśmy gotowi – mówiąc obrazowo – do otwarcia parasola nad projektami z obszaru 3W. Z przedstawicielami biznesu wspólne cele pieczętujemy właśnie podpisaniem listów intencyjnych.

Dziś świat 3W, który zaczynaliśmy budować w kwietniu 2021 roku, liczy już kilkadziesiąt organizacji. Cieszę się, że dołącza do nas coraz więcej spółek, które wykorzystują synergie wody, wodoru i węgla. Nasi partnerzy to inicjatorzy i przedstawiciele prawdziwie konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki.

Agnieszka Spirydowicz – prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Przyłączenie się do tej inicjatywy, jest naturalnym dla nas ruchem, bo jesteśmy już członkiem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Nie ma i nie będzie w Polsce rynku zielonego wodoru bez odnawialnych źródeł energii, których akurat w ramach naszego klastra mamy pod dostatkiem. I cieszymy się, że inicjatorzy tego projektu zwrócili się do nas, również dostrzegając nasz potencjał.

Czym jest Idea 3W?

Jak możemy przeczytać na stronie inicjatywy, za którą stoi Bank Gospodarstwa Krajowego:

„Idea 3W to unikalna na skalę świata inicjatywa, która odpowiada na wyzwania cywilizacyjne XXI wieku: stawia na odpowiedzialne zarządzanie trzema kluczowymi zasobami: wodą, wodorem i węglem oraz integruje świat nauki, biznesu i administracji w drodze do zrównoważonego rozwoju.

W inicjatywie 3W budujemy społeczność:

  • utalentowanych naukowców,

  • ambitnych studentów,

  • odważnych przedsiębiorców,

  • wizjonerskich organizacji pozarządowych,

  • odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego

  • oraz instytucji finansowych.

Gromadzimy wiedzę i udostępniamy narzędzia do wymiany informacji pomiędzy ludźmi i instytucjami. Wzmacniamy świadomość i postawy konsumenckie, które wspierają rozwój sektora 3W.”

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej z kolei to podmiot, który rozwija się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i środowiska naturalnego, świadomie wspiera, promuje i wdraża rozwiązania związane z całym łańcuchem gospodarki wodorowej. Podmiot jest członkiem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, jak również aktywnie uczestniczy w projektach badawczo – rozwojowych dotyczących technologii wodorowych. Klaster, obok rozwoju jednostek wytwórczych OZE podejmuje również działania na rzecz wdrożenia na terenie regionu m.in.: dalszego efektywnego wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, poprawy efektywności energetycznej w tym również rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, realizacji projektów badawczo-rozwojowych służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych wraz z technologiami magazynowania energii, ochronie środowiska naturalnego i zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia lokalnej społeczności oraz dla klimatu i różnorodności biologiczne, ograniczanie emisji pochodzącej z transportu poprzez kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu zwiększenia podaży paliw alternatywnych ze szczególnym naciskiem na rozwój elektromobilności.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0