240 milionów na inwestycje w klastrach energii

HomeOZEKlastry energii

240 milionów na inwestycje w klastrach energii

my-portfolio

Warto podkreślić, iż w skali całego kraju, dostrzegalny jest trend, aby wsparciem obejmować już nie tylko samorządy, ale właśnie społeczności energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem klastrów energii. – komentuje Tomasz Drzał, Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Rekordowe przyłączenia w ZKlaster Dystrybucja – ponad 550 MW
Rusza cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów poświęconych klastrom energii i społecznościom energetycznym
Zmiany w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE

9 grudnia 2023 r. Minister Rozwoju i Technologii zatwierdziło regulamin wyboru przedsięwzięć. Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub obywatelskich społeczności energetycznych, w ramach których będzie można realizować przedsięwzięcia infrastrukturalne w zakresie odnawialnych źródeł energii. Budżet tego naboru wynosi 241 mln zł.

Takie rozwiązanie ma pomóc w rozwoju OZE w Polsce i promować lokalne inicjatywy takie jak klastry energii, spółdzielnie energetyczne czy obywatelskie społeczności energetyczne, (prowadzące działalność wyłącznie w zakresie odnawialnych źródeł energii), które mają potencjał do odegrania znaczącej roli w polskiej transformacji energetycznej oraz zapewnić tańszą i zieloną energię i wspierać rozwój lokalnych OZE.

– Wybór przedsięwzięć jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne). Przedmiotem wyboru przedsięwzięć jest wsparcie inwestycyjne istniejących społeczności energetycznych.informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem wyboru przedsięwzięć, wsparcie obejmie finansowanie m.in.:

  • odnawialnych źródeł energii
  • magazynów energii elektrycznej lub cieplnej
  • systemów wspomagających planowanie lub zarządzanie społecznością energetyczną oraz energią
  • przebudowy lokalnych sieci dystrybucyjnych
  • zakupu i montażu urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii wyprodukowanej w prosumenckich OZE
  • dokumentacji i analiz dot. przygotowania oraz wdrożenia inwestycji
  • działań informacyjno-promocyjnych związanych z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów Przedsięwzięcia w obszarze lokalnego wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią,

Wnioski mogą składać klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz obywatelskie społeczności energetycznej OZE. Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu wynoszą odpowiednio 1 mln i 50 mln zł, a maksymalny poziom wsparcia to 91% wartości projektów. Wsparcie może być przekazywane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków.

Termin naboru wniosków rozpoczyna się 11 grudnia br. i trwa do 29 lutego 2024 r. Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez aplikację WOD2021.

– Druga połowa 2023 roku upływa pod znakiem bardzo silnego rozwoju klastrów energii w Polsce. Niewątpliwie, poza wejściem w życie nowelizacji ustawy o OZE, ogromnym bodźcem dla rynku jest wsparcie przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Słowa uznania należą się pracownikom Wydziału Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej, którym udało się stworzyć spójny i dobrze przemyślany system. Jego pierwszą odsłoną był wrześniowy nabór, którego celem było wyłonienie 139 projektów klastrów energii, spółdzielni energetycznych i samorządów, w ramach których przygotowana zostanie dokumentacja dla inwestycji w OZE. Dziś rusza kolejny nabór, a 240 mln. złotych otrzymają podmioty realizujące najlepsze przedsięwzięcia infrastrukturalne w zakresie odnawialnych źródeł energii, magazynów, sieci oraz nowych technologii wspierających energetykę rozproszoną. Warto podkreślić, iż w skali całego kraju, dostrzegalny jest trend, aby wsparciem obejmować już nie tylko samorządy, ale właśnie społeczności energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem klastrów energii. – komentuje Tomasz Drzał, Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

W związku z przyjęciem 8 grudnia 2023 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji w sprawie zmienionego polskiego KPO i nowego rozdziału REPowerEU, liczba wybranych projektów zostanie powiększona z 10 do 20, a budżet na tę części inwestycji będzie wynosił około 532 mln zł.

Pełna dokumentacja wyboru przedsięwzięć dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0