Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej rozpoczyna działalność

HomeOZEKlastry energii

Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej rozpoczyna działalność

my-portfolio

Powołanie Klastra to początek wspólnej pracy samorządów z obszaru powiatu oświęcimskiego, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego na obszarze klastra. To zarazem ważny krok z punktu widzenia wieloletniej strategii działania.

„Dzień OZE”, czyli nowa inicjatywa Krajowej Izby Klastrów Energii
We Wrocławiu odbyła się konferencja „Samowystarczalność energetyczna szansą na rozwój”
Krajowa Izba Klastrów Energii na spotkaniu w Urzędzie Regulacji Energetyki

21 kwietnia 2023 r. podpisane zostało porozumienie, na mocy którego utworzono Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej. Jego członkami zostało sześć samorządów z powiatu oświęcimskiego – Gmina Kęty jako Lider Klastra, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek, Gmina Oświęcim, Miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Powołanie Klastra to początek wspólnej pracy samorządów z obszaru powiatu oświęcimskiego, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego na obszarze klastra. To zarazem ważny krok z punktu widzenia wieloletniej strategii działania. Ogólnokrajowe oraz wojewódzkie dokumenty strategiczne takie jak: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Raport Polska 2030 Wyzwania rozwojowe, Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” odnoszące się do szeroko rozumianej tzw. zielonej transformacji, stawiają nacisk na energetykę rozproszoną. To znacząca zmiana w dotychczasowym podejściu do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. 

Obecnie w Polsce następuje dynamiczna zmiana na gruncie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Klastry energii jako porozumienie cywilnoprawne posiadają na tym gruncie przywileje w zakresie zarówno pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie np. budowy farm fotowoltaicznych, inwestycji w odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej, jak również dystrybucji wytworzonej z tych źródeł energii elektrycznej wśród członków klastra.

W ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, Krajowego Planu Odbudowy, czy też Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej zarezerwowano znaczące środki przeznaczone na rozwój Klastrów Energii, jak i inwestycji w odnawialne źródła energii. Kolejnym ważnym krokiem będzie stworzenie w najbliższym czasie dokumentów strategicznych dla funkcjonowania Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej. To m.in. strategia rozwoju, w której zdefiniowane będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną i rozwiązania, by pozyskać jak najwięcej energii z odnawialnych źródeł w najbliższych 10 – 20 latach.

W przyszłości członkami klastra zostaną także podmioty prywatne oraz Spółki komunalne, które także są żywo zainteresowane rozwojem OZE na terenie powiatu Oświęcimskiego. 

Źródło: Gmina Kęty, Gmina Chełmek.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0