Klaster Energii Południowego Podkarpacia nowym członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii

HomeKlastry energiiSpółdzielnie energetyczne

Klaster Energii Południowego Podkarpacia nowym członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii

my-portfolio

Od kilku dni nowym członkiem Izby jest, reprezentowany przez spółkę Emeprial Energy, Klaster Energii Południowego Podkarpacia, którego lokalny potencjał już teraz jest nie do przecenienia.

Dzięki spółkom z Zklastra wielki sport powrócił do Zgorzelca
Pierwszy klaster energii z wpisem do rejestrów klastrów URE
Wybraliśmy Siechnice – rozmowa ze Sławomirem Nowickim, Prezesem Zarządu ESV S.A. i Członkiem Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Ścisła współpraca środowiska biznesowego, naukowego oraz administracji publicznej skutkuje tym, że idea klastrów energii w Polsce ma się coraz lepiej. Efektem są kolejne inwestycje, współprace oraz rozwój Krajowej Izby Klastrów Energii. Od kilku dni nowym członkiem Izby jest, reprezentowany przez spółkę Emeprial Energy, Klaster Energii Południowego Podkarpacia, którego lokalny potencjał już teraz jest nie do przecenienia.

Klaster Energii Południowego Podkarpacia został zawiązany przez 4 gminy (Gmina Besko, Gmina Zagórz, Gmina Bukowsko, Gmina Dukla) oraz podmiot koordynujący – Emperial Energy Klaster Sp. z o.o.

Głównym zadaniem klastra jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, pozytywny wpływ na stan środowiska na obszarze ww. gmin, w tym jakości powietrza oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki. Klaster energii m.in. inicjuje i podejmuje działania inwestycyjne, prowadzące do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie lokalnym, w szczególności modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z którego będą mogli korzystać mieszkańcy, partnerzy klastra oraz inne podmioty z regionu.Jak wspomnieliśmy na wstępie, koordynatorem Klastra Energii Południowego Podkarpacia jest firma Emperial Energy Klaster sp. z o.o. Spółka ta jako deweloper projektów związanych z OZE podejmuje działania mające na celu stworzenia nowoczesnego ośrodka współpracującego na bazie najnowszych, innowacyjnych technologii w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr. Spółka angażuje się w rozwój inteligentnych systemów monitorowania konsumpcji jako narzędzia bilansowania energii, wdraża kompleksowe programy w tym klastry energii służące lokalnemu i regionalnemu bezpieczeństwu energetycznemu.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0