Ponad 30 mln złotych dofinansowania dla Klastrów Energii na Dolnym Śląsku

HomeOZEKlastry energii

Ponad 30 mln złotych dofinansowania dla Klastrów Energii na Dolnym Śląsku

my-portfolio

W całym naborze brały udział jedynie klastry z Dolnego Śląska, legitymujące się Certyfikatem Pilotażowego Klastra Energii Ministra Energii. Prawdopodobnie był to najprawdopodobniej ostatni projekt, umożliwiający pozyskanie dofinansowania na budowę Odnawialnych Źródeł Energii.

W regionie wałbrzyskim powstanie nowy klaster energii
Pierwszy dzień Drugiej Konferencji dla Klastrów Energii, pod egidą Krajowej Izby Klastrów Energii i Społeczności Energetycznych, za nami
Duża rola klastrów energii w raporcie NIK „Lokalne bezpieczeństwo energetyczne”

Południowo-Zachodni Klaster Energii otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na budowę (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Starania Południowo Zachodniego Klastra Energii wspierali eksperci zgorzeleckiego ZKlastra. Projekt będzie realizowany na terenie miejscowości Zgorzelec, Sulików, Zawidów, Studniska Dolne, Wrociszów Górny, Jędrzychowice, Jerzmanki i Mikułowa. Wnioskodawcą – liderem koordynującym projekt jest należąca do Południowo Zachodniego Klastra Energii, Gmina Miejska Zgorzelec.

W całym naborze brały udział jedynie klastry z Dolnego Śląska, legitymujące się Certyfikatem Pilotażowego Klastra Energii Ministra Energii. Prawdopodobnie był to najprawdopodobniej ostatni projekt, umożliwiający pozyskanie dofinansowania na budowę Odnawialnych Źródeł Energii.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii. Projekt realizowany będzie przez siedem podmiotów będących członkami Klastra. W ramach przedsięwzięcia na terenie powiatu zgorzeleckiego powstaną 22 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,57 MWe, w tym 20 mikroinstalacji. Siedem z nich zostanie zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików, trzy w Gminie Miejskiej Zawidów, jedna w Gminie Miejskiej Zgorzelec. Na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. zostanie wybudowanych pięć mikroinstalacji. Po dwie mikroinstalacje powstaną na terenach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu. PGE Energia Odnawialna S.A. wybuduje dwie farmy fotowoltaiczne, każdą o mocy do 1 MW. Projekt zakłada równie powstanie jednej instalacji solarnej (Gminy Miejskiej Zgorzelec) oraz trzech powietrznych pomp ciepła (Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu) o łącznej mocy 0,08 MWt.

Instalacje umożliwią produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości 2 673,14 MWhe/rok, oraz energii cieplnej w wysokości 59,10 MWht/rok, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2 o 2 053,56 ton równoważnika CO2/rok.

Wnioskodawcą i zarazem liderem koordynującym projekt jest Gmina Miejska Zgorzelec, natomiast z jego efektów korzystać będzie nie tylko społeczność lokalna, ale też, dzięki pozytywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, ogół społeczeństwa. Projekt realizowany będzie w formule partnerskiej prze trzy gminy, trzy gminne jednoosobowe spółki z o.o., jedno przedsiębiorstwo energetyczne – spółkę skarbu państwa, jeden SPZOZ .

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0