Rekordowe przyłączenia w ZKlaster Dystrybucja – ponad 550 MW

HomeOZEKlastry energii

Rekordowe przyłączenia w ZKlaster Dystrybucja – ponad 550 MW

my-portfolio

Spółki z regionu Powiatu Zgorzeleckiego złożyły do lokalnego OSD, ZKlaster Dystrybucja, wnioski o przyłączenie na ponad 550 MW.

Krajowa Izba Klastrów Energii na spotkaniu w Urzędzie Regulacji Energetyki
W Jeleniej Górze odbył się panel „Perspektywy rozwoju klastrów energii na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”
Krajowa Izba Klastrów Energii i Huawei wspólnie dla rozwoju polskiej energetyki rozproszonej

Spółki z regionu powiatu zgorzeleckiego złożyły do lokalnego OSD, ZKlaster Dystrybucja, wnioski o przyłączenie na ponad 550 MW. W najbliższym czasie operator spodziewa się kolejnych próśb od nowych podmiotów, które podwoją ten wolumen. ZKlaster Dystrybucja zapowiada rozbudowę sieci i kolejne inwestycje, aby już niedługo móc przyłączyć ponad 1GW mocy!

Zklaster Dystrybucja jest lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na obszarze powiatu zgorzeleckiego w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej Zklaster.

Dotychczasowe inwestycje Zklaster Dystrybucja w regionie to „Budowa GPO 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV w celu przyłączenia jednostek generacji OZE o mocy 28 MW w gminie Bogatynia oraz budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Zgorzeleckim Klastrze Energii.

Zklaster Dystrybucja otrzymał koncesję w sierpniu 2018 roku. Poprowadził 58,5 km kabli w latach 2019-2020, o łącznej wartość projektów sieciowych 55 mln PLN.

Rozwój ZKlaster Dystrybucja zakłada przyłączenie podmiotów, których łączna moc to ponad 1000 MW, co uzasadnia włączenie do systemu na napięciu 400 kV. Kolejne inwestycje to: hybrydowa sieć dystrybucyjna przystosowana do przyłączenia magazynów energii do przyłączenia 10 MW/38 MWh oraz przy nowym GPZ -400 MWh. ZKlaster Dystrybucja, jako członek Klastra Zgorzeleckiego, na bazie listu intencyjnego, włączył się w projekt tworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Dzięki zaangażowaniu, po stronie sygnatariuszy listu, administracji rządowej, inicjatywa ta posiadać będzie legitymację strategicznych planów polityki Polski do stworzenia na obszarze działania OSD warunków do przyłączania nowych podmiotów, dla których energia elektryczna, ze szczególnym uwzględnieniem energii zielonej, jest kluczowa w prowadzonej działalności. ZKlaster jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, którego inicjatorem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Plany ZKlaster Dystrybucja determinuje proces transformacji energetycznej regionu Turowa, strategicznego nie tylko dla Dolnego Śląska, ale całej Polski. W tym zakresie należy wskazać OZE i inne technologie niskoemisyjne jako krytyczne do osiągnięcia założeń transformacji. Podkreślić należy, że w procesie transformacji źródła istniejące, w postaci konwencjonalnych elektrowni, sukcesywnie będą zastępowane źródłami rozproszonymi i ZKlaster Dystrybucja jest tym podmiotem, który ma pełnić zarówno rolę OSD, jak też animatora rozwoju rynku lokalnego na zmienionym w wyniku transformacji obszarze. Warto wskazać, że nowy OSD współpracujący bezpośrednio z OSP umożliwi zdobywanie nowych doświadczeń dla Polski jako państwa otwartego na zieloną transformację i stopniowego odejścia od energetyki opartej o paliwa kopalne.

Zklaster Dystrybucja uczestniczy w ramach programu Life+ w projekcie badawczo-rozwojowym budowy i przyłączenia do sieci dystrybucyjnej magazynów energii o mocy 10 MW i pojemności 36 MWh, w trzech technologiach (akumulatorowa, przepływowa, wodorowa).

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0