Kolejne aukcje URE wygrane przez spółki z ZKlastra

HomeOZEKlastry energii

Kolejne aukcje URE wygrane przez spółki z ZKlastra

my-portfolio

Zwycięskie aukcje umożliwiają nam realizację planu transformacji energetycznej regionu Turoszowskiego.  Suma inwestycji podmiotów należących do ZKlastrza w najbliższych latach osiągnie 300 mln zł, a moc OZE wzrośnie w ciągu dwóch - trzech lat do 100 MW. Te i kolejne inwestycje dadzą zainstalowaną moc umożliwiającą stopniowe zastąpienie elektrowni konwencjonalnej w Bogatyni – mówi Agnieszka Spirydowicz,  prezes zgorzeleckiego ZKlastra

Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy nowym członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE
Agnieszka Spirydowicz z ZKlaster w TV Bogatynia
Re Poweric – nowy członek Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, rozstrzygnięte w piątek przez Urząd Regulacji Energetyki, okazały się wielkim sukcesem ZKlastra. Wszystkie zrzeszone w nim spółki z powiatu zgorzeleckiego, które składały oferty, wygrały swoje aukcje

Od 26 maja do 11 czerwca 2021 roku Prezes URE przeprowadził osiem aukcji, z czego siedem przeznaczonych było dla nowych instalacji. W sumie w ośmiu aukcjach na sprzedaż trafiło ponad 68 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości blisko 24 mld zł. 

– Widoczny już w ubiegłorocznych aukcjach trend dynamicznego rozwoju dużych projektów fotowoltaicznych jest kontynuowany. Fotowoltaika wypiera projekty lądowych farm wiatrowych. – ocenił wyniki aukcji Rafał Gawin, Prezes URE

Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla nowych, małych (o mocy nie większej niż 1 MW) instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oznaczona  symbolem AZ/8/2021. Do aukcji przystąpiło 432 wytwórców, (w tym 30 z powiatu zgorzeleckiego  zrzeszonych w ZKlastrze) składając łącznie 1264 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 14,7 TWh energii przeznaczono blisko 5,3 mld zł. Aż 30 MW sprzedało na aukcji 30 spółek z terenu powiatu Zgorzeleckiego, wszystkie  będące członkami ZKlastra.  W aukcji dla farm wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 1 MW, oznaczonej jako AZ/7/2021 w gronie beneficjentów znalazły się dwie spółki będące członkami ZKlastra. Jedna  z nich zakontraktuje 6 MW –  3×2 MW energii z instalacji wiatrowej, a druga  6 MW z instalacji fotowoltaicznych. W aukcji złożono 111 ofert.  Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła 179,00 zł/MWh, natomiast maksymalna 242,98 zł/MWh. 

W aukcji przeznaczonej dla instalacji o mocy nie większej niż 1 MWh spółki zrzeszone w  ZKlastrze zwyciężyły ceną  234 zł/ MWh, natomiast w aukcji dla farm o jednostkowej mocy przekraczającej 1 MW sprzedały energią za kwotę 227 zł/MWh.  To niewątpliwe kolejny znaczący sukces zgorzeleckiej energetyki odnawialnej, która przez 15 lat dostarczy, tylko w ramach tych aukcji, ponad 560 000 MWh z PV i 315 000MWh z wiatru. Po realizacji wspomnianych  inwestycji generacja ZKlastra przekroczy ponad  100MW  mocy zainstalowanej, a inwestycje firm zrzeszonych w ZKlaster wyniosą ponad 300 mln zł 

– Zwycięskie aukcje umożliwiają nam realizację planu transformacji energetycznej regionu Turoszowskiego.  Suma inwestycji podmiotów należących do ZKlastrza w najbliższych latach osiągnie 300 mln zł, a moc OZE wzrośnie w ciągu dwóch – trzech lat do 100 MW. Te i kolejne inwestycje dadzą zainstalowaną moc umożliwiającą stopniowe zastąpienie elektrowni konwencjonalnej w Bogatyni – mówi Agnieszka Spirydowicz,  prezes zgorzeleckiego ZKlastra

Po raz pierwszy w koszyku dedykowanym obiektom o mocy powyżej 1 MW, odnotowano przewagę mocy instalacji fotowoltaicznych w stosunku do projektów lądowych farm wiatrowych objętych złożonymi ofertami, mamy do czynienia z istotną dysproporcją mocy pomiędzy tymi technologiamipowiedział Rafał Gawin, Prezes URE.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0