Pierwszy klaster energii z wpisem do rejestrów klastrów URE

HomeOZEKlastry energii

Pierwszy klaster energii z wpisem do rejestrów klastrów URE

my-portfolio

7 marca 2024 r. wpis w rejestrze uzyskał pierwszy klaster energii, a dokładnie Ciechanowski Klaster Energii, który tworzą Gmina Miejska Ciechanów oraz Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o. o., a operatorem sieci jest ENERGA-OPERATOR S.A.

1000 GWh z klastrów energii w 10 lat – prognoza Krajowej Izby Klastrów Energii.
Czosnek niedźwiedzi – nowy symbol Zagłębia Turoszowskiego
Cykl szkoleń Krajowej Izby Klastrów Energii

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziła nową definicję klastra energii oraz nałożyła na Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązek prowadzenia rejestru klastrów.

7 marca 2024 r. wpis w rejestrze uzyskał pierwszy klaster energii, a dokładnie Ciechanowski Klaster Energii, który tworzą Gmina Miejska Ciechanów oraz Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o. o., a operatorem sieci jest ENERGA-OPERATOR S.A.

Wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE jest dobrowolny, jednak jego dokonanie umożliwia skorzystanie przez klaster z systemu wsparcia, dzięki któremu można uzyskać np. zwolnienie z opłaty OZE czy opłaty kogeneracyjnej. Na klastrach wpisanych do rejestru ciążył będzie też obowiązek sprawozdawczy.

Wpis do rejestru może uzyskać klaster energii funkcjonujący na obszarze powiatu lub maksymalnie pięciu sąsiadujących ze sobą gmin, w którym uczestniczy także co najmniej jeden reprezentant samorządu terytorialnego.

Mamy zatem premierę, jednak w kolejce do uzyskania wpisu czekają kolejne wnioski. Rejestrem administruje kierowany przez Renatę Mroczek Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Łodzi.

Rejestr jest dostępny na stronie Biura Informacji Publicznej URE:
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/klastry

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0