Rusza cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów poświęconych klastrom energii i społecznościom energetycznym

HomeKlastry energiiEksperci

Rusza cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów poświęconych klastrom energii i społecznościom energetycznym

my-portfolio

Inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, realizowana przez Konsorcjum KIKE, PSME i ADM, skierowana jest przede wszystkim do samorządowców oraz podmiotów planujących założenie klastrów energii.

Zklaster na pierwszej edycji Europejskiego Forum Przyszłości
Dekarbonizacja ciepłownictwa – międzynarodowa konferencja w Zgorzelcu
II Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie z udziałem przedstawicieli Zklastra

Konsorcjum szkoleniowe, w którego skład wchodzą Krajowa Izba Klastrów Energii, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii i ADM Poland, działając na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, rozpoczyna cykl bezpłatnych webinariów i warsztatów online, poświęconych klastrom energii i społecznościom energetycznym.

Transformacja energetyczna, której jesteśmy świadkami, otwiera drzwi dla klastrów energii. Mają one szansę stać się motorem napędowym rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Aby proces ten przebiegał sprawnie, niezbędne są inicjatywy podnoszące świadomość znaczenia klastrów oraz rozwiązania ułatwiające ich działanie, jak również optymalizację zachodzących w nich procesów. Stąd inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które dostrzegając tę potrzebę, ogłosiło przetarg na realizację cyklu webinariów. Celem jest wsparcie eksperckie w zakresie opracowania formuły ekonomiczno-finansowej oraz technicznej, a także prawno-organizacyjnej (np. strategii i modelu biznesowego) na potrzeby uruchomienia lub rozwoju klastrów energii.

Inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, realizowana przez Konsorcjum KIKE, PSME i ADM, skierowana jest przede wszystkim do samorządowców oraz podmiotów planujących założenie klastrów energii.

Organizacja

W ramach projektu Konsorcjum przeprowadzi 15 szkoleń i 30 warsztatów,  w formie zdalnej. Podczas webinariów przedstawione zostaną m.in.: wzorcowe modele tworzenia społeczności energetycznych (klastrów energii) z udziałem samorządów, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz założeń Krajowego Planu Odbudowy. Warto podkreślić, że KPO zakłada wsparcie dla lokalnych społeczności energetycznych tworzonych z udziałem JST i określa korzyści dla samorządów, wynikające z proinnowacyjnego podejścia i wprowadzenia projektów w zakresie rynku energii elektrycznej, cieplnej i paliw (OZE). Podczas warsztatów omówione zostaną m.in. wybrane zagadnienia zgłoszone wcześniej przez uczestników.

Wśród ekspertów, którzy podzielą się z uczestnikami cyklu swoją wiedzą, znaleźli się m.in. Barbara Adamska, Piotr Budzisz, Agnieszka Spirydowicz,  prof. Maciej Sołtysik, czy dr Karol Pawlak

Okiem ekspertów

Obecnie funkcjonuje w Polsce 66 certyfikowanych pilotażowych klastrów energii. Dobrze działających klastrów jest jednak niewiele. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że za przepisami prawnymi wprowadzającymi definicję klastra energii i regulującymi podstawowe kwestie dotyczące jego organizacji i przedmiotu działania, nie wprowadzono kolejnych regulacji, które stanowiłyby podstawę do biznesowego funkcjonowania klastrów energii. Przystąpiliśmy do Konsorcjum i będziemy realizować webinaria, żeby tę sytuację zmienić – podkreśla Barbara Adamska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, która objęła patronat merytoryczny nad cyklem wydarzeń.

Ścisła współpraca środowiska biznesowego, naukowego oraz administracji publicznej skutkuje tym, że idea klastrów energii w Polsce ma się coraz lepiej. Efektem są kolejne inwestycje, współprace oraz rozwój Krajowej Izby Klastrów Energii. Przyłączając się do Konsorcjum i realizując cykl szkoleń i warsztatów, jeszcze intensywniej włączamy się w proces transformacji energetycznej kraju – powiedział Piotr Budzisz, Członek Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii.

Pierwsze webinarium odbędzie się na platformie Big Blue Meeting 1 października 2021 o godz. 12:00

Osoby chętne mogą zgłaszać się drogą mailową: kontakt@kike.org.pl

Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania pytań i sugestii, związanych zakresem tematycznym webinariów.

źródło: informacja prasowa Krajowej Izby Klastrów Energii

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0