Zmiany w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE

HomeOZEEksperci

Zmiany w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE

my-portfolio

W zeszłym tygodniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Klastrów Energii. Kluczowymi uchwałami, jakie podjęto było powołanie nowego zarządu Izby oraz rozszerzenie nazwy – Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii.

Pierwsza w Polsce regionalna strategia energetyczna
Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE i zrzeszone w niej spółki sygnatariuszami Karty Efektywnej Transformacji
Zielony wodór a kobiety – przedstawiamy prezes Zklastra Agnieszkę Spirydowicz

W zeszłym tygodniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Klastrów Energii. Kluczowymi uchwałami, jakie podjęto było powołanie nowego zarządu Izby oraz rozszerzenie nazwy – Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii.

W skład aktualnego zarządu KIKE i OZE wchodzą panowie Sławomir Nowicki, dr Karol Pawlak i Daniel Raczkiewicz – wybitni eksperci i praktycy rynku energii. Prezesem Izby pozostał Albert Gryszczuk.

Zmiana nazwy Izby jest naturalną konsekwencją i wypadkową jej dotychczasowej działalności, obejmującej wszystkie aspekty energetyki rozproszonej, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Warto podkreślić, że eksperci KIKE biorą udział w pracach nad tworzeniem ustaw i nowelizacji mających kluczowe znaczenie dla przyszłości energetyki w Polsce. Konsultują projekty dla Rady Ministrów, Sejmu oraz Senatu. Aktualnie prawnicy Izby opracowują definicję instalacji fotowoltaicznej, spójną dla prawa budowlanego i podatkowego. Jako jedyna organizacja branżowa KIKE przygotowała kompleksowe zestawienie barier rozwoju dla fotowoltaiki, które przedstawione zostało Ministrowi Klimatu i Środowiska. W ciągu ostatnich dwóch lat zarząd Izby przygotował kilkadziesiąt stanowisk i pism, skierowanych do Kancelarii Premiera, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Urzędów Marszałkowskich i innych instytucji. Przedstawiciele KIKE i OZE są uczestnikami wielu ważnych inicjatyw, m.in. Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, Międzynarodowego Forum Wodorowego oraz Pierwszego w Europie porozumienia sektorowego na rzecz gospodarki wodorowej 

Członkowie Izby, podczas walnego zgromadzenia, udzielili również absolutorium dotychczasowym członkom zarządu – panom Filipowi Wiśniewskiemu, Sławomirowi Kowalowi oraz Łukaszowi Trześniewskiemu, dziękując jednocześnie za nieoceniony wkład w rozwój Izby, w trakcie pierwszych dwóch lat jej funkcjonowania.

Uczestnicy spotkania, na wniosek prezesa Alberta Gryszczuka, jednogłośnie podjęli też decyzję o ustanowieniu specjalnego wyróżnienia imienia Piotra Budzisza (również członka pierwszego zarządu Izby), zmarłego w listopadzie ubiegłego roku. Będzie ono przyznawane, przez Izbę, osobom i podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

Nowi członkowie zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE:


Sławomir Nowicki – Członek Zarządu ESV SA

Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, ale od wielu lat jego prawdziwą pasją jest budowa organizacji gospodarczych. Otwartość, poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań i determinacja pomogły mu stworzyć ogólnopolską Grupę Kapitałową ESV, która od blisko 30 lat skutecznie działa na rynku energetycznym jako niezależny operator systemu dystrybucyjnego (OSDn). Stale poszukuje nowych dróg rozwoju i wyzwań dla swojej działalności. Przywiązuje dużą wagę do etyki biznesu. Jest otwarty na nowatorskie idee i projekty z zakresu inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej i magazynowania energii. Współtworzy klastry energii, gdyż tworzą one podstawę energetyki rozproszonej w Polsce i są jednym z filarów wzrostu bezpieczeństwa energetycznego. Sam mówi o sobie, że jest „pierwszym weterynarzem wśród energetyków i pierwszym energetykiem wśród weterynarzy”.


Dr Karol Pawlak – Adiunkt w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Pan Karol Pawlak posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki Jego doktorat oraz liczne prace naukowe dotyczą m.in. magazynowania energii elektrycznej i cieplnej.
Jego doświadczenie zawodowe i naukowe obejmuje stanowiska:

2020 – obecnie: Prezes Zarządu Sustainable Energy Solutions
2013- obecnie: Wicedyrektor ds. studiów Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej2010-2012: Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający w Elektrownia Północ Sp. z o.o.

2009-2012: Prezes Zarządu Polenergia Dystrybucja
2008-2009: Wiceprezes Zarządu Polenergia Dystrybucja
2008 – obecnie: Instytut Doradztwa i Analiz Dr inż. Karol Pawlak
2006-2008: Członek Rady Nadzorczej Media Sp. z o.o.
2005-2008: Dyrektor Departamentu Sprzedaży Energii Elektrycznej i Usług w Polenergia SA

2005-2012: Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie.

Daniel RaczkiewiczEkspert rynku energii odpowiedzialny za budowanie strategii energetycznych.

Współtwórca pierwszych klastrów energii w Polsce. Od 10 lat pasją i zamiłowaniem jest związany z energetyką zawodową. Jako główny specjalista w Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie) był odpowiedzialny za strategię w obszarze odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu brał udział w opracowaniu koncepcji logistyki dostaw biomasy na potrzeby grupy. Od początku 2022 roku członek zarządu i co-founder w Grupie EnergyNAT. Specjalizuje się w projektach polegających na osiągnięciu samowystarczalności energetycznej i redukcji śladu węglowego, w oparciu o własną produkcję energii w elektrowniach PV i w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowę strategii transformacji energetycznej przedsiębiorstw, modeli uczestnictwa w rynku energii, modeli zakupowych, bilansowania energii, umów cPPA oraz auto-konsumpcji w wielu punktach poboru.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0