Krajowa Izba Klastrów Energii i Huawei wspólnie dla rozwoju polskiej energetyki rozproszonej

HomeOZEKlastry energii

Krajowa Izba Klastrów Energii i Huawei wspólnie dla rozwoju polskiej energetyki rozproszonej

my-portfolio

Współpraca KIKE i Huawei rozpoczyna się w bardzo ważnym momencie. Jesteśmy w przededniu znaczących zmian, jakie będą wprowadzone do polskiego ustawodawstwa. Spowodują one szybki rozwój klastrów energii oraz wspólnot energetycznych, jako obszarów autonomicznych energetycznie i samobilansujących się – Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Prezes KIKE i OZE Albert Gryszczuk został odznaczony Krzyżem Zwycięstwa
Na Podkarpaciu powstał Krośnieński Klaster Energii
Rola samorządów w transformacji energetycznej

Klastry energii to przyszłość polskiej energetyki oraz szansa na przyspieszenie rozwoju regionów w oparciu o odnawialne źródła energii. Huawei wyznaczając globalne trendy w zakresie nowoczesnych technologii, aktywnie wspiera rozwój energetyki w Polsce.

Według oksfordzkiego Centrum Badań Nad Popytem Energetycznym, zwiększona efektywność energetyczna jest jednym z najlepszych sposobów na złagodzenie negatywnych zmian klimatycznych. Jednym z narzędzi służących do realizacji tego ambitnego celu są klastry energii. Idee tę od lat wspiera Krajowa Izba Klastrów Energii, która zyskała właśnie nowego partnera. 17 marca 2021 r. organizacja przyjęła Huawei Polska w poczet Członków Wspierających. Współpraca ma na celu wsparcie Izby w realizacji zadań statutowych oraz działanie na rzecz transformacji energetycznej Polski.

Huawei, wykorzystując swoje szerokie kompetencje w zakresie wspierania sieci elektroenergetycznej oraz efektywnego zarządzania i magazynowania energii, z radością wesprze działania KIKE w zakresie rozwoju klastrów energii z wykorzystaniem technologii przyjaznych dla środowiska – oświadczył Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. W Huawei wierzymy, że dzięki współpracy oraz innowacjom jesteśmy w stanie zbudować czystszą, wydajniejszą, niskoemisyjną i bazującą na recyklingu gospodarkę, co stanowi podstawowy warunek zrównoważonego rozwoju. Ten kierunek zmian wyznaczają sami ludzie i nie możemy być obojętni na głos konsumentów i całych lokalnych społeczności. Z badań Censuwide wynika, że już ponad 50% konsumentów na świecie podejmuje realne działania mające na celu dbanie o środowisko. Jedną z metod jest odpowiednie gospodarowanie energią i to już na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego.

Nowe otwarcie dla energetyki

Zadaniem klastrów energii jest zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki oraz poprawa środowiska naturalnego. Inwestycje w energetykę odnawialną to bowiem jedna z głównych dróg do dekarbonizacji. Systemy magazynowania energii już w najbliższej przyszłości staną się z kolei jednym z kluczowych czynników umożliwiających rozwój gospodarki niskoemisyjnej.

Współpraca KIKE i Huawei rozpoczyna się w bardzo ważnym momencie. Jesteśmy w przededniu znaczących zmian, jakie będą wprowadzone do polskiego ustawodawstwa. Spowodują one szybki rozwój klastrów energii oraz wspólnot energetycznych, jako obszarów autonomicznych energetycznie i samobilansujących się. Magazyny będą nieodłącznym elementem tego rozwoju. Tym bardziej, że z poziomu autokonsumpcji energii oraz mocy magazynów będą wynikać konkretne korzyści dla wszystkich członków klastrów, w postaci zdjęcia szeregu opłat związanych z obrotem energią – skomentował Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Zdolność odnawialnych źródeł energii do integracji z lokalnymi sieciami elektroenergetycznymi doprowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na magazyny energii, a rynek rozwiązań Energy Storage System (ESS) stanie się strategiczny dla utrzymania tempa rozwoju. Dzięki magazynowaniu zielonej energii, odnawialne źródła będą mogły w pełni zastąpić energetykę opartą na węglu.

Magazyny kluczem do energetycznej równowagi

Globalne dokonania Huawei w zakresie integracji elektrowni fotowoltaicznych z systemami magazynowania energii są fundamentem działalności firmy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla energetyki. Bezpieczeństwo wytwarzania, dostępność energii i niezawodność pracy rozwiązań Huawei, mogą zostać wykorzystane w ramach klastrów energii Jak zgodnie potwierdzają eksperci, najbliższe lata i dziesięciolecia będą należały nie tyle do producentów energii odnawialnej, co właśnie do tych, którzy będą potrafili ją magazynować i nią zarządzać.

Dzięki systemom ESS (Energy Storage System) w klastrach energii, zużycie energii elektrycznej może być optymalnie dopasowane do jej wytwarzania. Równowaga w sieciach elektroenergetycznych jest niezbędna, żeby utrzymać stabilne i bezpieczne dostawy. Magazynowanie energii może ustabilizować wahania popytu i podaży energii, umożliwiając oszczędzanie nadmiaru energii elektrycznej w różnych okresach. Rozwiązania Huawei w zakresie wysokosprawnego magazynowania energii oraz aktywnego wspierania sieci elektroenergetycznej przyczynią się do obniżenia kosztów produkcji energii oraz odciążenia energetyki zawodowej. Aktywna współpraca Krajowej Izby Klastrów Energii i Huawei Polska może stać się znaczącym impulsem do zeroemisyjnego, zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0