Największy polski deweloper i operator projektów OZE przejmuje spółkę ZKlaster Dystrybucja

HomeOZEKlastry energii

Największy polski deweloper i operator projektów OZE przejmuje spółkę ZKlaster Dystrybucja

my-portfolio

NEG obejmuje 100 % udziałów ZKlaster Dystrybucja i przejNEG obejmuje 100 % udziałów ZKlaster Dystrybucja i przejmuje wszystkie aktywa oraz zespół ekspertów odpowiedzialnych za dotychczasowe sukcesy spółki.muje wszystkie aktywa oraz zespół ekspertów odpowiedzialnych za dotychczasowe sukcesy spółki.

65 miliardów złotych oszczędności po wygaszeniu Turowa!
Relacja z konferencji EkoSfera
W Zgorzelcu powstanie fabryka polskich vanów elektrycznych? Zakończył się kolejny etap projektu E-VAN, NCBiR

Neo Energy Group (NEG), posiadająca imponujące portfolio projektów energetycznych na ternie całej Polski, postanowiła umocnić swoją pozycję na Dolnym Śląsku i przejąć lokalną spółkę dystrybucyjną – ZKlaster Dystrybucja. NEG obejmuje 100 % udziałów ZKlaster Dystrybucja i przejmuje wszystkie aktywa oraz zespół ekspertów odpowiedzialnych za dotychczasowe sukcesy spółki.

Przypomnieć należy, że zgorzelecki dystrybutor działa na podstawie koncesji URE na dystrybucję energii na terenie całego powiatu, do końca roku 2030. W swych najbliższych planach biznesowych spółka ma przyłączenie podmiotów produkujących energię z OZE, o łącznej mocy ponad 1000 MW. Jest też pierwszym polskim dystrybutorem, działającym w ramach struktury klastra energii. W skali całego kraju jest pionierem, jeżeli chodzi o dystrybucję i bilansowanie energii między wieloma podmiotami. Zadaniem ZKlaster Dystrybucji jest odebranie energii ze źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych i dostarczenie do odbiorców będących członkami klastra. Posiada własną inteligentną infrastrukturę energetyczną, w tym GPO i transformator 20/110 kv, oddany do użytku w połowie 2020 roku.

W 2022 inżynierowie z ZKlaster Dystrybucja opracowali przełomową technologię kompensacji mocy biernej, która pozwala znacząco obniżyć koszty dystrybucji energii. Hybrydowy układ zbudowany w oparciu o nowoczesne inwertery Huawei SUN 2000 215KTL zapewnia kompensację mocy biernej w czasie rzeczywistym. Największymi zaletami takiego rozwiązania są jego niezawodność, skalowalność oraz konkurencyjność cenowa. Zapewnia ono utrzymanie parametrów sieci w elektrowniach fotowoltaicznych. Również w 2022 roku, podczas odbywającego się w Katowicach World Urban Forum (Światowego Forum Miejskiego) ZKlaster Dystrybucja odebrał nagrodę w konkursie na Lidera Transformacji Energetycznej za projekt „Zrealizowania budowy 49 elektrowni fotowoltaicznych oraz inteligentnej sieci do dystrybucji energii z tych elektrowni”, finansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Powiat zgorzelecki, w ocenie wielu ekspertów, posiada bardzo duży potencjał do rozwoju energetyki odnawialnej, nie tylko dzięki korzystnym terenom, ale też dość dobrze rozbudowanej infrastrukturze oraz obecności silnego węzła energetycznego – Mikułowa.

Dla zarządzanej przez Piotra Beaupré Neo Energy Group, przejęcie ZKlaster Dystrybucja jest kolejną inwestycją mającą potwierdzić jej status jako lidera w branży projektów OZE. Działająca od 18 lat Grupa wydewelopowała i sprzedała do tej pory projekty wiatrowe i PV o mocy 1 500 MW. W 2014/15 w Grupie utworzono spółkę Neo Bio Energy, która jest dziś numerem jeden wśród wytwórców energii elektrycznej OZE na 30 składowiskach odpadów i produkuje w pasku ponad 100 tys. GW energii elektrycznej rocznie. W latach 2018-20 NEG zakończyła dewelopment i sprzedał największy projekt farmy fotowoltaicznej w Polsce – Przykona (200 MW) oraz w 2021 r. farmę PV w Chotkowie (40 MW, projekt po aukcyjny). W 2019 NEG przejęła i dokończyła Dewelopment grupy projektów wiatrowych w Człuchowie i Drzeżewie o mocy docelowej 300 MW. W 2022 NEG sprzedała to portfolio farm i są one aktualnie w budowie pod nadzorem spółki zależnej od NEG – NeoPMC. W 2020 roku NEG kupiła 100 % udziałów w spółce Krajowy System Magazynowania Energii (KSME) i zaprosiła do tego projektu Portugalską spółkę Green Volt. Obecnie NEG ma 49 % w KSME, które dewelopuje 1400 MW w projektach magazynów energii, które najprawdopodobniej wezmą udział w tegorocznej aukcji rynku mocy.

W portfolio projektów NEG o statusie RtB są projekty wielkoskalowych farm fotowoltaicznych w Kazimierzu Biskupim (150 MW), Serbach (88 MW projekt po aukcyjny) oraz dwa projekty farm wiatrowych o mocy ok 70 MW w Wielkopolsce i woj. Opolskim.

Obecnie NEG rozwija kolejne projekty OZE w tym jeden z największych projektów OZE w Polsce, Farmę Wiatrową na Południu Polski z już wydanymi Warunkami Przyłączenia na ponad 400 MW oraz drugi z wydanymi Warunkami Przyłączenia na 127 MW. Dodatkowo dewelopuje ponad 700 MW projektów PV z warunkami przyłączenia i projekty magazynów energii z warunkami przyłączenia na ponad 500 MW (poza KSME). NEG dewelopuje również od podstaw projekty hybrydowe o przewidywanej mocy 1 400 MW w tym projekt elektrowni szczytowo pompowej na Północy Polski.

Z chwilą przejęcia zgorzelecka spółka zmienia firmę na „Neo Dystrybucja”, natomiast w składzie zarządu pozostają aktualni członkowie: Łukasz Trześniewski (Prezes), Radosław Szyliński oraz Sławomir Kowal.

Strony nie podają wartości transakcji.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0