LIFESTYLE NEWS

WP-MagOne-728x90

35000onon

WP-MagOne-728x90

Czym są klastry energii?

Zgodnie z informacjami, jakie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Aktywów Państwowych:
"Definicja klastra energii wprowadzona została do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 925). Formalnie klastrem energii określamy cywilnoprawne porozumienie, czyli zawartą przez uczestników umowę. Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze, a także jednostki samorządu terytorialnego. Jej przedmiotem jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucja, obrót energią (w tym z odnawialnych źródeł) lub wybrane przez członków klastra poszczególne elementy. Działalność klastra mieści się w ramach sie­ci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Obszar działania klastra nie powinien przekraczać granic obszaru gospodarczego, którym w Polsce najczęściej jest powiat. Klaster energii reprezentuje koordynator. Jest to dowolny członek klastra energii lub specjalnie powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja itp.

Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej. Służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, w sposób przyjazny dla środowiska zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe. Klastry energii umożliwiają wykorzystanie miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Sprzyjają wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne.

Skuteczność klastrów energii zależy od racjonalnego i efektywnego wykorzystania potencjału: lokalnie dostępnych surowców energetycznych, odnawialnych źródeł energii, innowacji, przedsiębiorczości w obszarze wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, a także zarządzania odbiorem energii."

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe

EKSPERCI RYNKU KLASTRÓW ENERGII


ALBERT GRYSZCZUK

Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Doświadczony menedżer, przedsiębiorca i wynalazca. Jego strategia biznesowa opiera się na wdrażaniu pomysłów i projektów, zarówno pod względem biznesowym, jak i technologicznym. Pomysłodawca wielu klastrów energii i ich aktywny członek. Jako specjalista zajmuje się integracją systemów, które pozwalają uzyskać nowe funkcjonalności w dziedzinie energii odnawialnej, e-mobilności, finansów, zanieczyszczenia powietrza, kontroli pojazdów, mechaniki i optyki. Inwestor i anioł biznesu wspierający i wdrażający projekty z różnych dziedzin na wczesnym etapie rozwoju. Inwestor i menedżer w start-upach tworzących technologiczną przyszłość. Twórca zgorzeleckiego huba innowacji specjalizującego się w tworzeniu technologii dla klastrów energii.


FILIP WIŚNIEWSKI

Prezes zarządu w spółkach Blue Chip Sp. z o.o. oraz AVC Polska Sp. z o.o.

Wybitny specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki) oraz zarządzania i optymalizacji energetycznej. Założyciel Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Autor wielu dokumentów strategicznych w tym m.in. Strategii Energetycznej dla miasta Jelenia Góra. Ponadto opracował i wdrożył, jako pierwszy w Polsce, system autonomicznego i energooszczędnego inteligentnego oświetlenia miejskiego.
Prezes zarządu w spółkach MAF ENERGY Sp. z o.o. , Blue Chip Sp. z o.o. oraz AVC Polska Sp. z o.o.

SŁAWOMIR KOWAL

Założyciel  Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności

Ukończył studia z zakresu zarządzania strategicznego oraz podyplomowe z prawa europejskiego , audytu i kontroli finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. także w organach statutowych spółek prawa handlowego. Sławomir Kowal jest aktywnym działaczem w zakresie rozwijania idei ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem OZE. Doradca rektora w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy, specjalizujący się w nowych technologiach i OZE. Inicjator Żagańskiej Strefy Gospodarczej. Jest jednym z założycieli Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności. Doświadczony samorządowiec, ekspert programów dla samorządów.


ŁUKASZ TRZEŚNIEWSKI

Koordynator Klastra Jeleniogórskiego

Analityk ekonomiczny specjalizujący się w analizie, projektowaniu i rozwoju przedsięwzięć z sektora energetyki, odnawialnych źródeł energii, it i finansów. Doświadczony menadżer projektów z zakresu nowoczesnych technologii, zawsze dążący do skutecznego przekształcenia wizji lub wynalazku w produkt.w swoich działaniach dąży do uzyskania maksymalnej synergii potencjałów różnych osób, organizacji i technologii, upatrując w integracji źródła sukcesu innowacyjnych projektów biznesowych.


PAWEŁ WECHTA

Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Członek Związku Pracodawców Polska Miedź, członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Franklin University MBA. Autor kilku publikacji naukowych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i budowania kapitału relacyjnego na wyższym poziomie strategicznym. Posiada 25-letnie doświadczenie biznesowe, ściśle współpracuje z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami z otoczenia medialnego, sportowo-kulturalnego wdrażając elementy polityki CSR.


DANIEL RACZKIEWICZ

Ekspert rynku energii odpowiedzialny za budowanie strategii energetycznych.

Współtwórca pierwszych klastrów energii w Polsce. Od 10 lat pasją i zamiłowaniem jest związany z energetyką zawodową. Jako główny specjalista w Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie) był odpowiedzialny za strategię w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach projektu brał udział w opracowaniu koncepcji rozwoju rynku OZE na potrzeby elektrowni.


AGNIESZKA SPIRYDOWICZ

Koordynator regionalny krajowego planu sprawiedliwej transformacji w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Doświadczona Project Manager z udokumentowaną historią pracy w branży doradztwa strategicznego. Specjalista w branży Klastrów Energii i rynku OZE. Koordynator Zgorzeleckiego Klastra Energii. Posiada wysokie kompetencje w Zarządzaniu w tym Zarządzaniu Projektami, Marketingu oraz językach obcych. Profesjonalistka w dziedzinie rozwoju biznesu oraz badaniach rynku.


MARIUSZ BEDNARSKI

Ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii.

Manager i Project Manager z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w branży energetycznej, OZE i ITC. Ekspert w zakresie wymiarowania wielkoskalowych bateryjnych systemów magazynowania energii, inżynier w zakresie hybrydowych systemów OZE, analityk w zakresie studium wykonalności i studium opłacalności projektów w zakresie banków energii oraz hybrydowych OZE. Ekspert w zakresie technologii bateryjnych i konwersji energii oraz baterii ”second life” a także doradca w zakresie umów PPA.


TOMASZ DRZAŁ

Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii.

Autor licznych opracowań dotyczących rozwoju rynku PV w Polsce i Europie. Z ramienia Krajowej Izby Klastrów Energii konsultuje prace projektu KLASTER przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Również jako przedstawiciel KIKE, brał udział w pracach grupy roboczej Ministerstwa Klimatu, pod kierownictwem prof. Adama Drobniaka, współtworząc raport „Rekomendacje - Sprawiedliwa Transformacja". Doświadczony menedżer, specjalizujący się w dziedzinie komunikacji projektów energetycznych. Jest prawnikiem, absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Levin College of Law.